HISTORIA ROK 2019


Dodano nową normę klasyfikacji gruntów PN-EN ISO 14688-2:2018

2019-01-12

Karta uniwersalna:

Dodano opcję wyboru sondowania dynamicznego o ile istnieje kolumna sondowania.

Dodano możliwość wpisywania typu sondy do nagłówka

2019-01-21

Ogólne

1. Poprawiono dodawanie gruntów do słownika litologicznego

Przekroje geologiczne

1. Poprawiono dodawanie otworów na przekroju wg kilometrażu

2019-02-28

Shell:

1. Dodano moduł importujący z plików CSV opisy wykonania otworów

2. Poprawiono wyszukiwanie tematów podczas importu/exportu pomiędzy tematami

2019-03-01

Przekroje:

1. Usprawniono oraz poszerzono funkcjonalność snapowania na przekroju

 

2019-03-02

Ogólne:

1. Dodano możliwość pracy w systemie baz danych MySQL

 

2019-03-04

Karta Uniwersalna 2:

1. Skalowanie logo wykonawcy.

2. Program zapamiętuje ostatnio wybrany rodzaj karty.

3. Po włączeniu programu pojawia się pierwszy otwór z listy.

 

2019-03-10

Przekroje:

1. Poprawiono snapowanie przy dodawaniu /przesuwaniu punktów granicy warstw geologicznych

Program główny:

1. Nowa wersja (znacznie szybsza) na nowych sterownikach baz danych Unidac

2. Ukończono wersje beta dla systemu bazy MySQL/MariaDB

 

2019-03-15

Program ogólny:

1. Dodano rejestracje zmian w słowniku szrafur

2. Dodano identyfikator rekordu słownika szrafur co zapobiegnie omyłkowego tworzenia zdublowanych (zablokowanych do edycji) pozycji słownika.

Karta Sond dynamicznych:

1. Poprawiono włączanie/wyłącznie logo

 

2019-03-22

1. Przeniesiono rysunki szrafur (pliki .bmp)  z podfolderu /SZRAFURY/ -> do podfolderu /SZRAFURY/PICTURES/

2. W podfolderze  /SZRAFURY/  pozostaną pliki konfiguracyjne i słowniki litologii.

3. Drobne poprawki w bazie danych, kartach otworu i przekrojach

 

2019-03-23

1. Poprawiono wybór obrazka tła.

2. Drobne zmiany zarządzaniu motywami graficznymi programu (skórkami)

2019-03-27

Przekroje: Umożliwiono globalne ustawienia położenia wykresów CPT względem osi otworów.

2019-03-28

1. Baza danych: Przyspieszono  otwieranie programu

2. Baza danych: Zablokowano import i export otworów dla użytkowników bez uprawnień

2019-03-30

1. Programu główny : Poprawiono zwalnianie licencji aplikacji GeoStar z sieciowego klucza licencyjnego przy zamykaniu programu głównego.

2. Przekroje geologiczne: Poprawiono usuwanie obiektów z drzewa warstw.

2019-04-15

1. Poprawiono import tematów/otworów z pliku Interbase/Firebird (.GDB)

2. Poprawiono skalowanie wykresów wczytanych  z plików

2. Dodano wczytywanie wykresów z znajdujących się w bazie danych

2019-04-25

Import z plików Firebird/InterbaseDodano opcje wyboru przekrojów które będą zaimportowane z pliku .GDB

 

2019-04-28

Przekroje:

1. Poprawiono zapis odczyt przekrojów do bazy danych

2. Dodano wykresy dylatometru 

3. Poprawiono o dodano nowe opcje wstawiania wykresów

4. Dodano opcje usuwania zdublowanych przekrojów z bazy danych.

2019-05-04

Poprawiono współprace z paragram CPT-Star

Ulepszenia w karcie Uniwersalnej 2

 

2019-05-06

Karta Uniwersalna 2: W przypadki kilku otworów na jednym rysunku dodano możliwość jednoczesnego podawania w nagłówkach kilometrażu i współrzędnych

 

2019-05-20

Poprawiono wczytywanie litologii z plików CSV w aplikacji Import/eksportXML

Baza danych - dodano możliwość przestawienia programu w "Tryb Ekspert"

 

2019-05-23

Baza danych - dodano możliwość ustawiania, które zakładki programu są widoczne (Widok -> Zakładki).

Przekroje - Poprawiono wczytywanie H_WISLA, H_INNA, H_WERYF

 

2019-06-02

Poprawiono konfigurowanie programu dla bazy danych MySQL/ MariaDB. Dotyczy to szczególnie bazy MySQL na serwerze Linuxa.

 

2019-06-05

Przekroje:

1. dodano opcje modyfikacji używanych skal przekroju (lista skal preferowanych) 

2. Poprawiono generowanie przekroju

2019-06-13

Baza danych - edycja kolumn SYMBOL i SYMBOL_ISO wyzwala się po dwukrotnym kliknięciu pola w tabeli

 

2019-07-01

Baza danych - wyliczanie efektywnego kata tarcia wewnętrznego na podstawie sondowania dynamicznego (wg zał. G2 normy PN-EN 1997:2) z możliwością skopiowania wyliczonej wartości do tabeli litologii

2019-07-03

Baza danych - Poprawiono kopiowanie ILśr do warstwy tabeli litologii.

2019-07-10

Karta U2 poprawiono błąd przy opcji "Zał Nr -> użyj dla całego tematu"

2019-07-11

Przekroje :

1. Przy nagłówku otworu dodano zadawaną etykietę do wysokości 

2. Pod nazwą otworu dodano opcje wprowadzania dowolnego pola z bazy danych 

2019--07-12

Baza danych: 

1. Dodano opcję okładu wysokości (Kronsztad 60, Kronsztad 86 lub Amsterdam)

2019--07-13

Baza danych: 

1. Dodano opcję przeliczania m.n.p '0' Wisły -> m.n.p.m. oraz z powrotem dla różnych układów wysokości 

2019-07-17

Karta Uniwersalna 2

1. Dodano opcje indywidualnego ustawiania opcji kart wybranych otworów (niezgodnego z ogólnym szablonem dla tematu)

2. W przypadku wybrania Rodzaj karty jako "Sondowanie dynamiczne" w nagłówku zamiast "Data wiercenia" pojawi się "Data sondowania"

2019-07-19

Dla każdego sondowania dynamicznego oraz CPT dodano pola: 

- Data sondowania

- Wykonawca sondowania

- Operator sondowania

Przekroje geologiczne: 

1. Poprawiono wstawianie otworu o zadanych współrzędnych do przekroju po kilometrażu

2. Nowe opcje wyboru otworów wstawiania otworów do przekrojów

2019-07-22

Baza danych:

Funkcja - "Zablokuj dane otworu"/"Anuluj blokadę otworu"

Karta Uniwersalna 2:

Dodano możliwość ukrycia rzędnej otworu.

2019-07-24

Przekroje:

Rysowanie linii niwelety w eksporcie do pliku dxf.

Zakładka "Osie" w "Opcje skala i słupki" - "Odsuń od lewego marginesu" - poprawione liczenie odległości

2019-07-25

Przekroje:

1. Poprawiono sytuację gdy warstwa domyślna do rysowania jest warstwą zabronioną (zablokowaną). Wtedy zostanie wybrana "warstwa użytkownika 1".

2. Usunięto błąd który pojawiał się jeśli tworząc nowy przekrój z listy otworów nie wybrano żadnego otworu

Poprawiono import z Firebird/interbase (czasem powstawały duplikaty identyfikatorów)

2019-07-30

Import otworów: Identyfikator otworu importowanego IDNAZW po imporcie będzie zachowany w polu IDNAZW_IMPORT

2019-07-31

Baza danych

Przy kopiowaniu sondowania dynamicznego z innego otworu dodawany jest znacznik "D" do pola TESTS

 

2019-07-31

1.   1. Baza danych

   - Wprowadzanie danych zabudowy otworów dla celów geotermii płytkiej (od wersji prof.)

2. Karta uniwersalna 2

- Rysunek zabudowy otworów dla celów geotermii płytkiej (od wersji ulti.)

- Nowa warstwa rysunku szablonu użytkownika (od wersji prof.)

- Nowy obiekt tekstowy zawierający wartości danych z bazy (od wersji prof.)

3. Przekrój

 - Wstawianie  rysunku zabudowy otworów dla celów geotermii płytkiej (od wersji ulti.)

 - Wstawianie wykresów użytkownika z zakładki „wykresy” z bazy danych

 - Wstawianie wykresów dylatometru z bazy danych

4. Import – export XML

- Możliwe grupowe zaznaczanie tematów i otworów (od wersji ulti.)

- Możliwy zapis przekrojów z bazy do XML

2019-08-04

Korekta struktury bazy MySQL do najnowszej wersji GeoStar

2019-08-05

Możliwość zapisu przekrojów bazie z użyciem kompresji danych - zmniejsza rozrost bazy (od wersji prof.)

2019-08-28

Baza danych - poprawiono obsługę wprowadzania współrzędnych otworu wg położenia na arkuszu

2019-08-30

Karta sondowań dynamicznych: dodano opcję przenumerowania załączników.

2019-09-04

Karta Uniwersalna 2:

Karta otworu -> Drukuj lub zachowaj do pdf listę otworów: dodano możliwość zmieniania kolejności

otworów (możliwe przeciąganie na liście) oraz wczytywania posortowanych otworów z txt/csv

2019-09-08

Naprawiono wczytywanie przekroi wykonanych niektórymi wcześniejszymi wersjami GeoStar 7

2019-09-17

Baza danych - usunięto błąd liczenia zasobów.

2019-09-24

Baza danych - dodano opcje wprowadzania współrzędnych sondowania dynamicznego jeśli są inne niż współrzędne otworu.

2019-10-01

Baza danych 

1. poprawiono zapamiętywanie danych logowania po wyborze bazy Oracle.

2. Dodano opcje usuwania z duplikowanych rekordów dla tabeli GS_KARTAU1KOL.

Karta Otworu + Przekroje

1. Dodano opcje blokowania informacji dla otworów o dostępie "zabroniony' lub 'częściowy'

2019-10-03

Przekroje - Naprawiono błąd po wyborze Opcje -> Wybrane pola -> Pole bazy danych z wybranej tabeli

2019-10-09

Przekroje - umożliwiono przesuwnie warstw oraz obiektów pomiędzy warstwami na "drzewie obiektów na warstwach"

2019-10-09

Przekroje - dodano opcje przy dodawaniu sondowania dynamicznego (z ramką lub bez, podziałka pomocnicza oraz wzór wypełnienia)

Baza danych - dodano opcje odświeżania tabeli otworów przed dodaniem nowego (może to mieć znaczenie przy pracy na bazie sieciowej z kilku stanowisk)

 

2019-11-06

Drobne poprawki w bazie danych i przekrojach

2019-11-07

Baza danych -> lista otworów -> Import otw z pliku - poprawka do importu kilometrażu

2019-11-08

Przekroje - poprawiony błąd występujący podczas rysowania polilinii

2019-11-08

Przekroje

1. umożliwiono kolorowanie słupka wg Serii/Słownika litologicznego/Ustawienia koloru w bazie danych także w wersji standard.

2. Dodano opcje alternatywnego wpisywania rzędnej na poziomie wodonośnym (wcześniej możliwa była tylko głębokość)

2019-11-28

Przekroje + baza danych

1. Poprawiono wstawianie otworów wirtualnych tworzonych na podstawie przekroju

 

2019-12-05

Przekroje

Dodano opcje:  Preferencje -> Słupki- > Koloruj warstwy

- kolor wprowadzony w bazie litologii

- koloru szrafury

- koloru dla serii

- koloru stratygrafii

2019-12-05

Karta U2 - poprawki i dalsze rozwinięcia w szablonach

2019-12-07

Program Głowy (Shell)

1.Dodano szybkie wyszukiwanie tematu (nazwa tematu zawiera)

Baza danych: 

1. Dodano pole H_NMT - rzędna wg numerycznej mapy terenu (dotyczy także karty U2)

2. Dodano możliwość wyboru większej ilość pól informacji ogólnych o otworze podczas importu z plików .xls oraz .csv

2019-12-15

Baza danych sondowań dynamicznych

1. Kopiowanie wybranych parametrów z jednego sondowania do drugiego w zadanym przedziale głębokości

2. Czyszczenie całej kolumny (parametru) sondowania 

2019-12-19

Przekroje:

 - obiekty graficzne są przesuwane w trybie ORTO jeśli wciśnięty jest klawisz Ctrl (w trybie Orto kursor może poruszać się tylko w kierunku poziomym lub pionowym)

 - wprowadzanie kilku sondowań dynamicznych do jednego otworu

 


HISTORIA ROK 2018


2020-01-10

Styczeń 2018

 

Ogólne

Przyspieszenie pracy na dużych bazach danych

Dodano przeliczanie pomiędzy rożnymi układami współrzędnych otworu 

Dodano generator raportów wyników badań laboratoryjnych w formacie PDF i RTF/DOC

Dodano narzędzia wyszukiwania otworów o zadanych cechach (litologicznych, stratygraficznych, genezie i wynikach badań)

 

Karta otworu - nagłówek

Dodano możliwość tworzenia wyższego nagłówka zawierającego dodatkowe informacje

Dodano opcjonalne wprowadzania roku otworu zamiast daty wiercenia

Dodano pole "Przechowanie" (archiwum)

Wiele innych

 

Karta otworu - ogólne

Dodano filtrowanie otworów po zadawanych cechach (np. otwory głębsze niż 5 m)

Poprawiono oraz dodano nowe opcje generowania kart otworu w formie PDF z dużej ilości otworów

Usprawniono zachowywanie szablonu karty otworu

Dodano opcjonalną możliwość zachowania/wczytywania do szablonu tytułu rysunku i nazwy firmy wykonującej kartę

Dodano kolumnę z oznaczeniem pobranych prób w postaci kwadracika

 

Baza danych

Nowy design

Nowe funkcje

Nowe narzędzia wyszukiwania

Nowe narzędzia wyszukiwania i korekty błędów

Rozbudowane kodowanie umożliwiające zaawansowane wyszukanie np. pokaż otwory zawierające iły z domieszką piasku, lub otwory gdzie IL warstw spoistych > 0.9

 

2018-03-02

Karta U2: Poprawiono wybór rekordów (otworów) za pomocą SQL

2018-03-04

Baza danych: Poprawiono wybór kolumn widocznych dla sondowań dynamicznych

2018-03-12

Przekroje:

1. poprawiono funkcje "wypełnij szrafurą domyślną"

2. Poprawiono rysowanie stanów gruntu

Baza danych: drobne poprawki

Karta U2: Poprawiono grupowanie kolumn

2018-03-15

Baza danych - poprawiono bład sondowań dynamicznych (zawsze były widoczne sondowania dynamiczne wszystkich otworów a nie wyłącznie sondowania otworu)

2018-03-18
Karta U2 - poprawiono zachowywanie tytułu oraz firmy dla całego tematu przypisując je do danego rodzaju kartu
Karta sondowania dynamicznego - poprawiono przypisanie tytułu lub firmy dla całego tematu

2018-03-27

Przekroje geologiczne: Poprawiono błąd przy wielokrotnym cofnij kreatora warstw geologicznych

Baza danych - dodano słownik gmin i powiatów

30-03-2018

Poprawiono kartę sondy cylindrycznej (nie wymaga już instalcji BDE) 

15-04-2018

Baza danych - poprawiono import słownika dokumentów

Karta Uniwersalna 

1. Poprawiono tworzenie szablonów w tym szablonu związanego z próbami

2. Poprawiono występujący czasem błąd podczas procedury Export lub Import

17-04-2018

Karta Uniwersalna 

1. Dodano kolumnę wykresu dowolnego parametru z Dylatometru

2. Poprawiono błąd tworzenia kolumny sondowania CPT

Baza danych (Oracle)

1. Poprawiono błąd przy wprowadzaniu sondowań dynamicznych i dylatometrycznych

25-04-2018

Program Główny

1. Usunięto błąd powstający przy usuwaniu tematu

2. Poprawiono eksporty i importy do bazy Firebird

3. Poprawiono obsługę klucza sieciowego.

4. Poszerzono długości pól w bazie Oracle (np. KOLOR)

Baza danych

1. Poprawiono błąd przy przeliczeniu sondowań dynamicznych na bazie Oracle

2.Poprawiono powstający czasem błąd przy wprowadzaniu/zmianie nazwy gruntu w bazie próbek gruntu

26-04-2018

Przekroje geologiczne

Umożliwiono kopiowanie wydzieleń geologicznych oraz ich grupowanie

2018-05-13

Karta U2 - dodano możliwość zachowywania logo do bazy danych

Karta U2 - dodano możliwość zachowywania szablonów w bazie danych

Baza danych - zakładka ogólne: dodano pole uwag dokumentatora

Program główny - Konfiguracja -> dodano opcje przeglądu sekcjami plików konfiguracyjnych.

2018-06-04

Nowy system sygnalizacji błędów

2018-06-07

Baza danych: sondowania dynamiczne - dodano parametr Średnie IL

2018-06-13

Przekroje: rozszerzono funkcje programu związane z wstawianiem pikiet na linię przekroju

2018-06-24

1. Poprawiono eksport dużej ilości otworów do plików tekstowych (także w opcji wybranych tylko pól) 

Baza danych

2. Poprawiono wybór serii na kreatorze 

3. Poprawiono wybór Genezy na kreatorze 

4. Działa wyświetlanie otworów zgodnych wybraną z listy normą 

2018-06-26

Przekroje: usprawniono wpasowanie pola przekroju w formatkę rysunku

2018-07-06

Przekroje: poprawiono tworzenie przekrojów geologicznych po kilometrażu i wczytywanie niwelety z plików txt

2018-07-12

Baz danych: 

1. Dodano parametr G_IC_ZAKRES do tabeli parametrów litologii

2. Dodano opcje wyczyszczania wszystkich pól związanych z seriami gruntów

2018-07-06

Karta sondowania dynamicznego - poprawiono ustawianie zakresów stanu zagęszczenia (osobno dla normy ISO i osobno dla PN)

Baza danych : zapamiętywanie parametrów domyślnych sondy SLVT

2018-07-19

Baza danych: naprawiono wprowadzanie genezy

Karta Uniwersalna 2: Dodano kolorowanie słupka wg kodu genezy

2018-07-22

Baza danych: Zmieniono menu przenosząc operacje na otworach z grupy "Baza danych" do nowej grupy "Otwory".

Dodano opcje przesuwania dla całego otworu głębokości warstw litologicznych i sondowań dynamicznych

2018-08-29

Usprawniono opcje numerowania i automatycznego tworzenia nazw otworów

2018-09-13

1. Usunięto przyczynę występujących czasem problemów z aktualizacją programu

2. Dodano słownik litologiczny wg najnowszej normy ISO-2018

Baza danych: 

1. Poprawiono oznaczanie badań w tabeli otworów

2. Dodani opcje uprawnień do kasowania otworów dla grupy użytkowników

2018-09-14

1. przekroje geologiczne - dodano panel boczny inspektora warstw i obiektów na warstwach

2018-09-26

1. Poprawiono  tryb "Transakcje"

2018-10-18

Baza danych: 

1. poprawiono kreator warstwy (przy edycji warstwy zaznacza jako domyślny wprowadzony wcześniej do bazy danych składnik główny). Zmiana koloru nie wymusza ponownego ustawienia składnika głównego.

2. Poprawiono licznik auto numeracji otworów

2018-11-05

1. Nowość - Eksport wybranych pól danych Bazy danych GeoStar do plików shape

2018-11-09

1. Dodano funkcję zamiany współrzędnych kątowych z formatu DD (stopnie dziesiętne) do DMS

(stopnie, minuty, sekundy)

2. Poprawiono rysowanie wykresu sondowania dynamicznego

2018-11-15

1.Poprawiono rysowanie kilku otworów na jednej karcie.

2.Poprawiono wybór języka (polski/angielski)  słownika litologicznego

3.Uzupełniono słownik litologii w języku angielskim

4. Poprawki w bazie danych

 

2018-11-23

Shell

1. Dodano skrypt do bazy danych blokujący tworzenie zdublowanych identyfikatorów dla otworów (wyłącznie w bazie Firebird)

Baza danych

1. Poprawiono obsługę serii

2. Usprawnienia w powiązaniach dokumentów

3. Poszerzono zakres nadawania uprawnień

4. Właściwie będzie wyświetlana nazwa układu domyślnego

5. Poprawki w eksporcie do Shape

 

2018-11-28

Baza danych

1. Kolejne udogodnienia w eksporcie do plików shape

Karta U2

2. Dodano opcje zaczynania opisu litologii od dużej lub małej litery

 

2018-12-06

1. Poprawki w bazie danych hydro

2. Poprawki w karcie otworu: Usprawniono manualne kolorowanie słupka, umożliwiono wybór kreskowania dla manualnie zakolorowanych warstw profilu. Na koniec możliwe będzie zachowanie kreskowania. 

2018-12-11

Przekroje: 

Dodano dodatkową warstwę "generowane opisy" znajdującą ponad innymi

Możliwość wycinania/pozostawienia spacji opisów wczytywanych z pól bazy danych

2018-12-15

1. GeoStar dla Oracle: Poprawiono błąd otwarcia tabeli szrafur występujący w poprzedniej aktualizacji.

2. Statystyka wprowadzonych badań - poprawiono zachowywanie ulubionej konfiguracji oraz dodano opcję dla całego tematu lub w całej bazie danych

2018-12-20

Przekroje:

1. Dodano możliwość zmiany kolejności warstw rysunku

2. Poprawiono błąd przy automatycznym łączeniu warstw rysunku

3. Inne drobne poprawki

2018-12-21

1. Poprawka filtrowania na karcie sondowania dynamicznego