Pakiet GeoPlan

Oprogramowanie do tworzenia numerycznych map geologicznych


 • opis programu
 • moduły
 • możliwości
 • przykładowe mapy
 • zalety programu
 • informacje ogólne
 • możliwości dodatkowe
 • wymagania systemowe


 • Opis programu


  Program GeoPlan jest pakietem do tworzenia map numerycznych: złożowych, hydrogeologicznych, środowiskowych i geologiczno-inżynierskich, umożliwiając tworzenie map izoliniowych, zasięgu zalegania, modelowania oraz obliczenia powierzchni i objętości. Program umożliwia modelowanie przestrzenne lub pracę na kilku modelach jednocześnie.


  Moduły


  Pakiet GeoPlan zawiera moduły:
  • Moduł edycji map - nanoszenie elementów opisowych i graficznych dla wykonania map zgodnie z wymogami,
  • Moduł wczytywania podkładów cyfrowych i rastrowych - wczytywanie z  kalibracją podkładów rastrowych,
  • Moduł eksportu gotowych map do innych programów,
  • Moduł wczytywania danych z bazy danych GeoStar oraz z innych programów (np. Excel) z plików tekstowych,
  • Moduł edycji danych - zmiany i uzupełnienia we współrzędnych geodezyjnych obiektów,
  • Moduł tworzenia modeli zalegania gruntów i zasobów dla generowania map złożowych oraz modeli hydrogeologicznych i parametrów fizykochemicznych (model miąższościowy, warstwicowy i izoliniowy),
  • Moduł edycji modeli - pozwala dokonywać zmiany i korekty wykonanych modeli,
  • Moduł planowania eksploatacji - postępy frontu eksploatacyjnego, skarpy,
  • Moduł tworzenia obszarów na mapach (bloki obliczeniowe, parcele, działki, dzielenie utworzonych już obszarów, itp.) wraz z ich edycją i weryfikacją,
  • Moduł obliczeń powierzchni, kubatur i zasobów w zadanych obszarach i poziomach,
  • Moduł wklejania i kopiowania obiektów graficznych wykonanych na innych mapach lub w innych programach (np. logo, wykresy, legendy, opisy, wyciągi z rejestru, itp.).


  Możliwości


  Pakiet umożliwia tworzenie map izoliniowych z baz danych do których istnieje dostęp w języku SQL (w tym bazy danych GeoStar), a także na podstawie zbiorów danych tekstowych (zapisanych w plikach txt, csv, dat, xls). Pakiet wyposażono w specjalny edytor umożliwiający ręczne wprowadzanie i korektę punktów pomiarowych lub ograniczających złoże. Korzystając z tych danych program interpoluje regularną siatkę z wynikami żądanych parametrów w jej węzłach. Program wykorzystuje trzy metody interpolacyjne (odwrotnych odległości, interpolacji liniowej i krigingu), ale istnieje możliwość ich rozszerzenia. Utworzenie regularnej siatki pozwala na utworzenie mapy z rozkładem badanego parametru, mapy izoliniowej, a także obliczanie zasobów w blokach. Rozbudowany graficzny edytor bloków pozawala na ich szybkie i proste wprowadzanie.

  Mapy izoliniowe, geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie oraz środowiskowe


  Pakiet GeoPlan spełnia wymogi związane z tworzeniem serii map dla dokumentacji hydrogeologicznych, złożowych i geologiczno-inżynierskich (przykład opracowanej serii).
  ilustracja

  Zalety programu GeoPlan


  • Możliwość tworzenia różnych typów map na jednym rysunku,
  •  Możliwość pracy w sieci wielu użytkowników na tych samych danych (przy współpracy z GeoStar 5/6), 
  • Narzędzia wspomagające do szybkiego tworzenia map,
  • Możliwość tworzenia dokumentacji elektronicznej i wysyłanie jej klientowi w formie plików Word, Excel lub CAD,
  • Poprawa danych w arkuszu automatycznie koryguje wszystkie tworzone dokumenty,
  • Możliwość tworzenia kilku modeli na jednej mapie (np. model powierzchni terenu, model poziomów wodonośnych, model poziomów eksploatacyjnych, modele złoża) z możliwością przełączania lub szukania zależności pomiędzy nimi,
  • Możliwość tworzenia i wydruku dowolnie dużych formatów z możliwością drukowania zaznaczonych fragmentów mapy,
  • Współpraca z programem Surfer, Microstation oraz innymi aplikacjami,
  • Otwarta struktura z możliwością rozbudowy i dodawania potrzebnych modułów,
  • Bezpośrednia współpraca z innymi aplikacjami firmy Soft-Projekt,
  • Na życzenie wsparcie techniczne przez cały rok wraz z przeszkoleniem technicznym u klienta,
  • Stosunkowo niski koszt zakupu i wdrożenia w porównaniu z innymi produktami światowymi tej grupy,
  • Bezpłatne aktualizacje przez cały rok,
  • Doświadczenie wynikające z wielu wdrożeń w kraju.


  Informacje ogólne


  •  Wczytywanie danych zgromadzonych w relacyjnych bazach danych ORACLE / INTERBASE / FIREBIRD / MySQL/MariaDB (Geostar 6/7/8).
  • Modelowanie trzema metodami: odwrotnych odległości, trójkątów (interpolacja liniowa) oraz krigingu (w kilku wariantach) z możliwością zastosowania wymiany danych z programem Surfer.


  Możliwości dodatkowe


  • Przeliczanie współrzędnych map, przejście "w locie" mapy wraz z modelami i siatkami z jednego układu do drugiego.
  • Możliwość korzystania z podkładów rastrowych dostępnych przez serwisy Web Map Services (WMS).
  • Wczytywanie plików w formacie geoTIFF.
  • Import / Eksport plików shp.
  • Specjalna funkcja do wczytywania obszernych zbiorów danych punktowych pochodzących z Numerycznego Modelu Terenu (NMT).
  • Export rysunków w formatach PDF, DXF, EMF, WMF, TIF.
  • Obsługa schowka Windows.
  • Możliwość kopiowania rysunków do programów Word i Excel.
  • Możliwość przenoszenia przekrojów do programu Mictrostation, AutoCad.


  Wymaganie systemowe


  • System operacyjny: Windows 10/11.   
  • 6 GB RAM minimum. 
  • Minimum 150 MB wolnej przestrzeni na dysku.
  • Minimalna rozdzielczość monitora to 1280 x 1024 pikseli.

  menu

  kontakt

  Soft-Project
  51-616 Wrocław
  ul. Parkowa 25
  tel: (+48) 71 3488222
  fax: (+48) 71 7072165
   
  programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
    szukaj
   
   
    szukaj
  poczta@soft-projekt.com.pl
  wykonanie
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.