Pomoc techniczna

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc!Pobierz plik zdalnej pomocy poprzez Internet

Do bezpłatnej pomocy mają prawo:

1. Klienci którzy w okresie ostatnich dwóch lat zakupili nasze oprogramowanie

2. Klienci którzy zakupili i mają ważny "Abonament na aktualizacje oprogramowania poprzez internet oraz wsparcia technicznego"

 3. Od dnia 1.01.2012 nie oferujemy supportu ani aktualizacji dla oprogramowania GeoStar 3

 4. Od dnia 1.09.2014 nie oferujemy supportu dla oprogramowania GeoStar 5


1. Pomoc udzielana jest wyłącznie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9-14.

2. Pomoc techniczna może być udzielana e-mailem poczta@soft-projekt.com.pl lub telefonicznie 71 3488 222.
3. Przy zgłoszeniu pomocy telefonicznej należy sprawdzić czy komputer którego dotyczy problem podłączony jest do internetu.

Od 2023 r. prowadzimy kanał na YouTube oraz profil w serwisie Linkedin.com:

https://www.youtube.com/@Soft-Projekt
https://www.linkedin.com/company/soft-projekt/

W podanych serwisach umieszczamy informacje związane z obsługą i rozwojem naszych programów.


Z dniem 1 stycznia 2024 r. kończymy wsparcie dla systemów Windows 7, 8, 8.1 i nasze programy nie będą w tych środowiskach testowane.


Z dniem 1 listopada 2021 r. zmieniamy domyślny nośnik dystrybucji programów z płyt DVD na pamięci typu Flash (Pendrive). Dodatkowo przechodzimy na instrukcje w postaci elektronicznej (pdf).

Z dniem 1 czerwca 2018 kończymy wsparcie dla systemu Windows Vista i nasze programy nie będą w tym środowisku testowane.

Z dniem 1 czerwca 2017 kończymy wsparcie dla systemu Windows XP i nasze programy nie będą w tym środowisku testowane.


Do bezpłatnej pomocy mają prawo:

1. Klienci którzy w okresie ostatnich dwóch lat zakupili nasze oprogramowanie

2. Klienci którzy zakupili i mają ważny "Abonament na aktualizacje oprogramowania poprzez internet oraz wsparcia technicznego"

 3. Od dnia 1.01.2012 nie oferujemy supportu ani aktualizacji dla oprogramowania GeoStar 3

 4. Od dnia 1.09.2014 nie oferujemy supportu dla oprogramowania GeoStar 5


PROBLEMY Z KLUCZEM LICENCYJNYM

Gdy po instalacji niektórych aplikacji innych firm (lub aktualizacji) nasz program przestał poprawnie działać i pojawi się komunikat:

 

Oznacza to że inny program zdekonfigurował lub uszkodził istniejący sterownik Sentinel ver7 lub aktualizacja Windows zmieniła na inna wersję

Aby rozwiązać problem są trzy sposoby

I. AKTUALIZACJA STEROWNIKA KLUCZA SENTINEL W WERSJI 7

1. Pobierz aktualny sterownik http://softproj.pnet.pl/download/hasp/sterownik_haspusersetup2019.exe

2. Odinstaluj stary sterownik Sentinel

3. Zainstaluj pobrany

4 Gdy pojawi się poniższy dialog zaznacz: Wersja sterownika klucza: Sentinel v 7.xII. DOSTOSOWANIE SIĘ DO ZAINSTALOWANEGO STEROWNIKA SENTINEL W WERSJI 8.X..

Sposób można zastosować gdy podczas Windows zainstalował automatycznie sterownik w wersji 8.

Gdy pojawi się powyższy dialog konfiguracji klucza: Wersja sterownika klucza: Sentinel v 8.x. Uwaga: Ten sposób nie zawsze jest skuteczny


III. ROZWIĄZANIE KORZYSTAJĄCE Z NOWEGO KLUCZA ROCKEY

Przejście na klucz Rocky - opcja zalacana gdy dwa pierwsze sposoby zawiodą:

1. Zamówić  w naszej firmie klucz Rockey

Gdy pojawi się powyższy dialog wyboru klucza zaznacz ja poniżej. 


Klucz ten nie wymaga sterowników. Z opcji tej mogą korzystać użytkownicy posiadający oprogramowanie zakupione lub zaktualizowane po 2022 roku


W razie problemów z pobraniem aktualizacji prosimy o kontakt mailowy.

PROBLEMY Z PROGRAMEM ANTYWIRUSOWYM

Programy antywirusowe sprawiają czasem problemy blokując dostęp aplikacji do bazy danych lub uruchamiając aplikację w środowisku izolowanym (piaskownicy). Problemy z powodu programu antywirusowego zgłaszali klienci posiadający oprogramowanie Avast a ostatnio BitDefender oraz McAfee . Z naszych doświadczeń wynika że dotyczy to głownie darmowych wersji tych programów oraz tego że programy te wymagają czasem właściwej konfiguracji. 

1. Gdy podczas uruchamiania aplikacji antywirus pyta czy zezwolić na uruchomienie aplikacji należy na to bezwzględnie zezwolić. Jeśli aplikacje zablokujemy będzie ona już zawsze blokowana.

2. Nie wolno uruchamiać żadnej aplikacji pakietu GeoStar w piaskownicy i nie wolno na takie działania nigdy się zgadzać!!! (sandbox).


Problemy z Bitdefender oraz McAfee :
Zarejestrowano przypadki bezpodstawnego „wrzucania” plików .exe GeoStar, a ostatnio także pliku geostark.dll do kwarantanny co blokowało uruchomienie aplikacji GeoStar. Plik wrzucone do kwarantanny należy bezwzględnie odzyskać poprzez menu Bitdefendera (czasem wymaga to uprawnień administratora). W przypadku McAfee należy dodatkowo geostark.dll zaznaczyć jaki zaufany. By nie mieć  przyszłości podobnych problemów można ustawić folder C:Program Files (x86)/Soft-Projekt/GeostarXXX  jako zaufany

Problemy z Avast

Poza wrzucaniem plików GeoStar do piaskownicy zarejestrowano przypadki, że Avast ingerował w oprogramowanie Firebird i usuwał SYSDBA z listy użytkowników bazy danych Firebird. Są to dla nas działania uniemożliwiające poprawną prace GeoStar. Błąd powyższy objawia się czasem komunikatem " Błąd otwarcia bazy danych szrafur ......". W nowszych płatnych wersjach Avast Internet Security takich działań nie stwierdziliśmy i wszystko od początku działało poprawnie. Aby przywrócić prawidłowe działanie Firebird nie wystarczy jego de instalacja i ponowna instalacja. Po odinstalowaniu należy definitywnie usunąć katalog C:Program Files (x86)Firebird dla systemu Windows 64 bity lub  C:Program FilesFirebird  dla sytemu 32 bity i wtedy ponownie zainstalować Firebird.


 Z przetestowanych przez naszą firmę programów antywirusowych aktualnie nie sprawiają żadnych kłopotów to ESET , komercyjna wersja AVAST jak i systemowy Windows. Wcześniej nie sprawiał kłopotów Norton Internet Security, ale obecna nowa wersja o nazwie Internet Security  czasem próbuje blokować aplikacje korzystające z bazy danych.  Testów pracy z innymi programami antywirusowymi poza wymienionymi w tym rozdziale nie przeprowadzaliśmy.  


GDY OPROGRAMOWANIE SPRAWIA KŁOPOTY

(wcześniej działało, a teraz nie bardzo lub prawidłowo zainstalowane źle działają)


1. Sprawdź działanie serwera SQL Firebird. (Serwer musi działać na komputerze nawet gdy podłączasz zdalną bazę danych).

   - Sprawdź w panelu sterowania czy jest ikona Firebirda i czy serwer działa.

   - Sprawdź wersję Firebirda. W Windows XP z zainstalowanym sp3, Vista lub Windows 7

    powinna być przynajmniej wersja 2.5.X, koniecznie 32 bitowa (nawet w 64 bitowym systemie Windows). Ze względu na inną strukturę bazy danych nie może to być wersja 3.x. Firebird można pobrać ze strony: 

    http://www.firebirdsql.org/index.php?op=files&id=engine

    -Zawsze instaluj wersję superserver jako usługę.

2. Sprawdź czy zapora sieciowa Windows nie blokuje portów TCP 3050 i 3051, w razie potrzeby dodaj odpowiednie wyjątki.

3. W przypadku komunikatu błędu klucza Hasp/Sentinel pobierz i zainstaluj jako administrator najnowsze oprogramowanie z naszej strony:

http://www.soft-projekt.com.pl/download/hasp/sterownik%20HASPUserSetup2019.exe

Sprawdź czy zapora Windows, w tym Windows Defender nie blokuje portu 1947. W tym celu na chwile wyłącz zaporę i ponownie uruchom nasze oprogramowanie.

4. Zrób to samo co w p. 3 w twoim oprogramowaniu antywirusowym. Sprawdź czy to oprogramowanie nie blokuje też konkretnych programów składowych GeoStar lub samego serwera Firebird.

UWAGA! Bywa, że nawet pozornie całkiem wyłączone oprogramowanie antywirusowe ogranicza komunikację programów z bazą danych. Czasem jest to całkowity brak komunikacji, a czasem działa ona tylko częściowo i przy niektórych operacjach oprogramowanie zawiesza się  czekając na zakończenie zablokowanej czynności.

Unikaj stosowania wielu zapór sieciowych jednocześnie.

5. Jeśli posiadasz wersję złożową i inżynierską, to unikaj podłączania baz danych z innej wersji. Pamiętaj, że do bazy stworzonej w wersji złożowej logujesz się użytkownikiem GS, a w wersji inżynierskiej GSI. Błędne logowanie spowoduje ograniczony dostęp do danych.

6. Jeśli występują błędy lub ostrzeżenia przy otwieraniu rysunków (Przekrój GeoStar, mapy Geoplan), to znaczy że rysunki wykonano nowszą wersją programu niż ta jaką posiadasz. Dotyczy to nie tylko głównego numeru wersji, ale także daty edycji (nr kompilacji - menu O programie) kolejnej aktualizacji w ramach tej samej wersji.

7. Jeśli pojawił sie komunikat "error Loading midas.dll" należny wpisać jako polecenie z wiersza poleceń "regsvr32 midas.dll" więcej pod adresem http://soft-projekt.com.pl/grafiki/rozwiązanie_problemu_midas.pdf


WAŻNIEJSZE PROBLEMY SIECIOWEGO KLUCZA HASP/SENTINEL

1. Jeśli pojawi się komunikat No active NETHASP Licence Manager was found to znaczy, że oprogramowanie oczekuje sieciowego klucza Hasp na serwerze. Jeśli pracujemy z kluczem lokalnym GeoStar 6 należy otworzyć folder C:Program FilesSoft-ProjektGeostar6i oraz zmienić nazwę pliku Geostar.net na Geostar.net_. W wyższych wersjach GeoStar rodzaj klucza wymienia się w Konfiguracja na zakładce Licencja. Jednocześnie jeśli pracujemy z kluczem sieciowym sprawdzić łączność z serwerem oraz czy na serwerze jest zainstalowany Manager licencji HASP.

2. Problem zajętych licencji. Czasem przy pracy  w sieci program gdy NAGLE zostanie przerwane połączenie sieciowe, licencja nie zostaje zwolniona i jest trzymana jakiś czas. Problem często powstaje przy pracy z domu  poprzez Internet.  Aby przywrócić szybko prawidłowe działanie należy postąpić zgodnie z załącznikiem; http://soft-projekt.com.pl/download/hasp/problemy_zwolnienia_licencji_klucza.pdf


WAŻNIEJSZE PROBLEMY SYSTEMOWE

1.W wersji Windows 7/8/10 (64) mogą wystąpić problemy z oprogramowaniem zakupionym przed 2012 rokiem. W tym przypadku należy dokonać aktualizacji oprogramowania.

2. Program ma problemy z zalogowaniem do bazy danych w przypadku użycia bazy danych Firebird: Otworzyć Panel sterowania -> wybrać ikonę Firebird i sprawdzić czy "Firebird is runing". Jeśli nie to wybrać "Start". W przypadku starszych wersji Firebird dobrze jest czasem  przeinstalować na nowsza wersje (Firebird 2.5 lub wyższa). W przypadku najnowszych wersji Firebird należy zadbać o aktualizacje Windows w najnowsze Service Pack. 

3. Na czas instalacji oprogramowania FIREBIRD (klient/serwer) zaleca się wyłączyć oprogramowanie antywirusowe. Potem można je włączyć. Instalacja z włączonym antywirusem przebiega pozornie poprawnie, ale po uruchomieniu GeoStar występuje czasem błąd "Brak sterowników Firebird". W takim wypadku należy odinstalować FIREBIRD i zainstalować ponownie przy wyłączonym programie antywirusowym.

4. W najnowszych wersjach Windows (głownie Windows 7/8/10) występuje błąd BDE. Dotyczy to jedynie naszych aplikacji sprzed 10 lat. Aby go skorygować należy wejść do folderu C:Program Files (x86)Common FilesBorland SharedBDE, a następnie uruchomić aplikacje bdeadmin.exe z prawami administratora i ustawić opcje jak na załączonym linku ustawienia BDE  - sekcja SHAREDMEMOLOCATION.   Uwaga ta dotyczy praktycznie aplikacji GeoStar 3 i 5 (czasem wersji złożowych GeoStar 6), a także starszych wersji GeoPlan, które z BDE korzystają.


INNE WAŻNE INFORMACJE

(wcześniej działało, a teraz nie bardzo lub prawidłowo zainstalowane źle działają)


INSTALACJA I WERSJA FIREBIRD

Starsze programy Soft-Projekt współpracowały z Firebird 2.1- 2.5.X  Natomiast najnowsze oprogramowanie GeoStar 6/7/8 wymagają 32 bitowej wersji  Firebird 2.5.X.  Nie wspieramy już wersji 1.5 oraz 2.0.X, a także ze względu na zmienioną strukturę bazy danych nie należy instalować najnowszej linii 3.x.  Wersję instalacyjną serwera FirebirdSQL można pobrać ze strony http://firebirdsql.org/ z zakładki download. Aby zainstalować nowszą wersję Firebird należy wcześniej odinstalować starszą. Na komputerach roboczych należy zainstalować aplikacje klienckie dla 32 bit (nie mogą to być wersje 64 bitowe) jako usługę. Instalując Firebird zaleca się wyłączyć program antywirusowy, gdyż niektóre z nich zakłócają pracę instalatora Firebird. Baza Firebird nie może znajdować się na dysku sieciowym. Instalacja i konfiguracja w przypadku pracy sieciowej wielu użytkowników korzystających z jednej bazy danych na serwerze Firebird jest omówiona w dokumentacji GeoStar.

 

Materiały szkoleniowe na VIDEO

Materiały szkoleniowe VIDEO do oprogramowania GeoPlan można zamówić w naszej firmie na płytach CD. 


Eksport rysunków wektorowych do oprogramowania AutoCad

Przekroje i rysunki kart

Metoda 1 poprzez plik wmf

1. Aplikacja Soft-Projekt wybrać -> Eksport jako grafika -> Zapis do WMF
2. AutoCad wybrać Wstaw -> Windows metaplik
3. Po wstawieniu wybrać obiekt wczytanego rysunku i z menu AutoCad należy wybrać -> Modyfikuj -> Rozbij

Metoda 2 korzystając z oprogramowania PDF2CAD

Metoda ta link z opisem daje doskonałe efekty i rysunki otworzone w AutoCad prawie nie różnią się od oryginalnych. Metoda polega na zapisie rysunków do pdf, a następnie na przekonwertowaniu ich do formatu dwg przy pomocy oprogramowania pdf2cad. Metoda wymaga zakupu dodatkowego  oprogramowania pdf2cad, jednak jego cena jest niewysoka. 

Mapy GeoPlan

1. Wyeksportować do DXF, a następnie w aplikacji AutoCad wczytać DXF.

Umieszczenie logo firmy w dokumentach GeoStar

1. Przygotuj plik grafiki wektorowej w formacie wmf o nazwie logo.wmf

2. Przekopiuj plik logo.wmf do katalogu instalacji GeoStara (np.: C:Program FilesSoft-ProjektGeostar6i )


HASŁA LOGOWANIA PO ZAINSTALOWANIU PROGRAMU

Wersja geologiczno-inżynierska oraz złóż ropy naftowej

User: GSI     Pass: gs13

Pozostałe wersje złożowe

User: GS      Pass: gs13


SYSTEMY OPERACYJNE

1. Nasze oprogramowanie jest obecnie testowane dla systemów Windows 7/8/10 a najnowsze wersje do Windows 11

2. Jako serwery baz danych można stosować Windows Serwer oraz Windows 7/8/10. Sterowniki baz danych działają także z duża częścią dystrybucji Linuksa (Firebird oraz MySQL/MariaDB). 

3. Na serwery bazodanowe dla GeoStar nie nadają się na ogół serwery plików w tym (QNAP, Western Digital)


WSPÓŁPRACA Z OPROGRAMOWANIEM GEO-TRANS

(dotyczy oprogramowania od 06-10-2010 do 30-12-2019)

Należy zainstalować oprogramowanie GeoTrans firmy Geo-System. Instalator znajduje się na dyskietce lub Pen Drive firmy Geo-System w katalogu Win32GEO-TRAN.XXX gdzie XXX jest wersją GeoTrans np: Win32GEO-TRAN.552

Geo-Trans instaluje się domyślnie w katalogu: C:Program FilesGeo-SystemGeo-Trans

lub C:Program Files (x86)Geo-SystemGeo-Trans dla systemu 64 bitowego


Po uruchomieniu GeoStar lub GeoPlan i pierwszej próbie przeliczenia współrzędnych kreator konfiguracji sam spróbuje skonfigurować połączenie. O ile nie znajdzie katalogu oprogramowania geotrans,  sam zapyta użytkownika o jego lokalizacje poprzez wskazanie pliku geotrans.dll  


INFORMACJA 

Informujemy że Aktualizacja dla sytemu Microsoft Windows KB5000802 (czasem jako KB5000808) z dnia 2021-03- zawiera błędy stwarzające problemy podczas drukowania/tworzenia PDF (czarne słupki szrafur litologicznych).

ROZWIĄZANIA PROBLEMU 
1. Pobranie nowej wersji programów posiadających fixy do problemów wywołanych przez  marcowy Windows Update. Fixy korygujące dotyczą najnowszych wersji  GeoStar 8, GeoStar 7, GeoStar  6 oraz CPT-Star3. Ostatnie problemy rozwiązują wersje z dnia 14 kwietnia 2021.
2. Późniejsza aktualizacje Windows 10 np. o numerze KB5001330. menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.