Nowosci


GEOSTAR 9

  Od maja 2024 GeoStar zawiera:
  Moduł tłumaczący litologię z języka polskiego na angielski i z angielskiego na Polski (od wersji Professional)

  GEOSTAR 9 już dostępny (Od 6 grudnia 2023)

  Generalnie GeoStar 9 będzie tę wersją programu do której będzie dodawane najwięcej nowych funkcji 
   1. Dodano możliwość pracy dla monitorów wysokiej rozdzielczości 4K
   2. Dodano możliwość pracy w najnowszym formacie bazy danych Firebird 4 (Pozostają MySQL, MariaDB, Oracle)
   3. Dodanie możliwości tworzenia kilka profili litologicznych  w ramach jednego otworu (na początku 2024)
   4. Dodano dowolnego grupowania otworów zawartych w temacie co umożliwia np. wyświetlanie zestawienia otworów wg zadanej grupy/wersji
   5. Każdy temat może być klasyfikowany wg innej stratygrafii i litologii
   6. Ulepszono słowniki stratygrafii i litologii
   7. Wszystkie słowniki litologiczne i stratygrafii z języku Polskim i Angielskim w jednej bazie danych 
   8. Automatyczne tłumaczenie litologii otworów z Polskiego na Angielski i odwrotnie
   9. Dodano zawansowane opcje snapowania
   10. Eksporty otworów będą odbywać się wraz ze słownikiem litologicznym, genezy i stratygraficznym.
   GEOSTAR 8 i 7

   • Od 1 października 2023 wprowadźmy GeoStar 8i  w wersji dla małego biznesu (LITE). Pozwoli to użytkownikom w przyszłości podnosić wersje do wyższej  Standard lub Professional pozostając zgodnie z najnowszymi wersjami GeoStar.
   • W marcu 2023 r. dodaliśmy do modułu "Baza danych" GeoStar8i Ultimate zakładkę "Rdzenie 2" umożliwiającą dodawanie do otworu przelotów rdzeni (wraz z opcjonalnymi parametrami tj. RQD). Zakładka umożliwia wprowadzanie manualne marszy rdzeni lub zadawanie interwałów (stałych lub na podstawie warstw litologicznych).
   • W styczniu 2023 wprowadzimy do przekrojów tabele atrybutów warstw z możliwością zapisu do pliku (wymagania CPK).  Temat będzie funkcjonalnie rozwijany.
   • W grudniu 2022 r. opublikowaliśmy nasz profil na serwisie linkedin.
   • Od października 2022 moduł eksportu w standardzie AGS (opis modułu).
   • Od czerwca 2022 pakiet GeoStar8 został wzbogacony o moduł eksportu / importu szablonów karty U2 zapisanych w bazie danych.
   • W listopadzie 2021 zaktualizowano zgodność GeoStar 8i z wymaganiami GDDKiA miedzy innymi dodając  pola: Dokumentator, Sposób likwidacji otworu, Data likwidacji
   • We wrześniu 2021 wprowadziliśmy w programie GeoStar8i (moduł Przekroje) możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy rzędnymi n.p.m., a rzedną zadaną (np. 0 Wisły) poprzez skalowanie osi rzędnych. UWAGA: funkcja dostępna jedynie w wersjach Professional i Ultimate.
   • Od lipca 2021 GeoStar 8 WAP dla złóż wapieni.
   • Karta Uniwersalna 2 została wzbogacona o kolumnę Multiwykresu (wykresu umożliwiającego umieszczenie wielu serii danych w postaci linii, słupków lub punktów).
   • Od lutego 2021 r. dodaliśmy do GeoStar8i możliwość "hurtowego" wczytania współrzędnych XY i H dla wprowadzonych sondowań dynamicznych.
   • Zmieniona Karta U2 pozwala tworzenie kart tzw. "węzłów hydrogeologicznych" (rysunek zabudowy studni oraz powiązanych piezometrów)- przykład karty.
   • 12-11-2020- Karta U2 - Nowe awansowane możliwości szablonów. Zalecana aktualizacja!
   • Od lipca 2020 r. rozszerzyliśmy w GeoStar8i możliwości związane z tworzeniem otworów geotermalnych wraz z zabudową oraz wprowadzaniem serii geotermalnych współczynnika przewodności cieplnej gruntu (przykład karty).
   • Od 24 czerwca 2020 r. rozszerzyliśmy w GeoStar8i możliwości związane z tworzeniem profili geologiczno-technicznych otworu (przykład karty).
   • 24-05-2020- Karta U2 - Kończymy nowe opcje w szablonach. Zalecana aktualizacja!
   • Od kwietnia/maja 2020 w GeoStar8i m.in.:
   • rozszerzona funkcjonalność związana z generowaniem plików typu ShapeFile (znanych z aplikacji GIS) na podstawie danych otworowych zgromadzonych w GeoStarze (przykład generowanej tabeli atrybutów oraz wynik operacji widoczny w programie GeoPlan5).
   • drukowanie lub zapis do plików pdf wielu przekrojów wg sporządzonego zestawu.
   • nowy menadżer szablonów kart otworu i znacznie ulepszone zarządzanie nimi z możliwością podglądania i edycji właściwości jak i drukowania zestawu rysunków profili wg wskazanych szablonów.
   • wstawianie otworów "wirtualnych" w zadanym interwale.
   • tworzenie kart otworów w języku angielskim (również anglojęzyczna stratygrafia). Przykład karty otworu.
   • kolory kart otworów i przekrojów zgodne z wymaganiami GDDKiA. Dodatkowo możliwość wprowadzenia oznaczeń serii warstw litologiczno-genetycznych zgodnie z wymaganiami.
   • Od lutego 2020 GeoStar 8i zawiera nowe słowniki zgodne z wymogami GDDKiA. Nowe słowniki obejmują: klasyfikację gruntów, trzystopniową stratygrafię, genezę gruntów.
   • Od marca 2019 istnieje możliwość pracy poprzez Internet na bazie danych znajdującej się na firmowym serwerze. Dzięki temu możesz wprowadzać dane do  znajdującej się w firmie bazy GeoStar z terenu lub z domu. Uzyskano to poprzez możliwość pracy na relacyjnym systemie baz danych MySQL lub MariaDB. Dodatkowe opcje to możliwość tworzenia bardzo dużych baz danych o znacznych ilościach otworów oraz lepsze administrowanie bazą danych w dużych i średnich korporacjach.
   • Od listopada 2018 eksport wybranych danych GeoStar 8 do plików shape wraz konfiguratorem tabeli atrybutów
   • Od 28 września 2018 roku GeoStar 8 dla Kruszyw już dostępny
   • Od 15 lutego 2018 roku GeoStar 8 już dostępny - zobacz Ekran startowy lub Ekran startowy 2(jeden z wielu interfejsów graficznych) 

   - 2 do 5 razy szybsza praca na dużych bazach danych 

   - przeliczanie współrzędnych poprzez Dialog pomiędzy różnymi układami geodezyjnymi i kątowymi

   - raporty parametrów geotechnicznych warstw

   - złożone narzędzia SQL do wyszukiwania otworów o zadanych cechach i litologii.

   - wiele innych

   • Od marca 2017 dodano badania dylatometryczne (wersja 7i Ultimate)
   • Od 20 października 2016 GeoStar o numerze wersji 7.5. W przypadku dużych baz danych przyspieszenie nawet 2-5 razy w stosunku do wcześniejszych. Dla  użytkowników posiadających ważny abonament na aktualizacje upgrade bezpłatnie w ramach zwykłej aktualizacji.
   • Od września 2016 Dodano moduł eksportu i importu otworów w formacie XML (nie dotyczy wersji dla małego biznesu)
   • Od września 2016 oprogramowanie może pracować na wielu stanowiskach jako usługa poprzez serwer aplikacji
   • Od grudnia 2015 poszerzono bazę danych o pełne laboratoria gruntów (wyłącznie w wersji Ultimate 7i oraz późniejszej 8i) Parametry laboratoryjne Zakładka 1  Zakładka 2  Zakładka 3
   • Od czerwca 2015 możliwość tworzenia rysunku z zestawem kilku dowolnie ułożonych przekrojów na jednym rysunku. Przykład zestawu
   • Od kwietnia 2015 GeoStar 7HS - wersja hydro. Oprócz zaawansowanej karty dokumentowania studni istnieje także możliwość wprowadzania analiz wody (kationy, aniony, metale ciężkie, parametry ogólne) - wykresy, raporty.
   • Od marca 2015 dodano opcję tworzenia mapy geologiczno-inżynierskiej na rzędnej niwelety wzdłuż linii drogi. Przykład mapy
   • Od lutego 2015 dodano wyniki badań makroskopowych związanych z norma PN-EN ISO 14688-1 (GeoStar 7i). Zobacz wprowadzanie badań makroskopowych w kreatorze
   • Od listopada 2014 możliwość równoległego wprowadzania symbolu gruntu do warstw litologicznych tego samego otworu wg. dwóch norm: PN-B-04481:1988 oraz PN-EN ISO 14688-2:2006 (wersje  GeoStar 7 Professional oraz Ultimate). Przykład wprowadzania tabeli litologii z dwiema normami


   CPT-Star

   • Od czerwca 2021 rozszerzono program o autonumerację załączników i zbiorcze drukowanie listy sondowań tematu (opcje dostępne tylko w wersji Professional).
   • Od maja 2019 jest już dostępna nowa wersja programu do interpretacji sondowań statycznych CPT-Star 3, a w niej wiele nowych opcji w tym: 
   • - Szybki wybór sondowań poprzez wybór z listy (z bazy danych) 
    - Drukowanie oraz zapis do PDF całego zestawu sondowań 
    - Możliwość zachowywania wszystkich danych i wyników do jednego pliku .GDB w formacie zgodnym z GeoStar (koniec z setkami plików i łatwa wymiana danych)
    - Zaawansowana i bardziej przyjazna obsługa szablonów
    - Lepsza integracja z programem GeoStar.
    - Gotowość do współpracy z modułem do obliczeń nośności Pali
   • Od lipca 2018 dodano piąty wykres do parametrów sondowania CPT
   • Nowa jakość importu i wprowadzania danych. Od września 2016 znaczne usprawnienia wczytywania sond firmy Pagani w tym w formacie XLS oraz dowolnych plików Excel XLS. Dodano także edytor wprowadzania pomiarów stożkiem mechanicznym.

   GEOPLAN

   • W czerwcu 2021 dodano możliwość generowania izolinii w podziałce logarytmicznej
   • Od października 2018 rozbudowana bibliotekę eksportu danych do plików shape o plik atrybutów. 
   • Od września 2018 roku dodano wczytywanie plików w formacie GeoTIFF oraz wczytywanie bardzo dużych plików z punktami danych
   • Od 20 marca 2018 roku GeoPlan 5 wzbogacono o moduł umożliwiający korzystanie z podkładów rastrowych dostępnych poprzez serwisy Web Map Services (WMS)
   • Od marca 2013 jest już dostępna  stabilna wersja GeoPlan 5. Dlaczego warto dokonać aktualizacji z wcześniejszych wersji GeoPlan 4:

        - Bezpośredni dostęp do skanera i  okno skanowania i korekty rastrów.

        - Przetwarzanie " w locie" formatu rysunków rastrowych i podstawowe narzędzia 

          do ich obróbki.

        - Nowy zintegrowany pełnozakresowy edytor wstawionych dokumentów

          i obiektów rysunku typu  Office umożliwiający także wklejanie i wczytywanie

          dokumentów doc oraz rtf.

   GEOLAB

   • W styczniu 2022 r. rozbudowano moduł badań trójosiowych w programie GeoLab 2 o import danych pomiarowych z plików .gds. Dodatkowo umożliwiono umieszczanie na raportach dodatkowych obiektów (m. in. fotografii próbek po zakończonym cyklu badania) oraz wprowadzono możliwość wyboru oznaczeń parametrów zgodnie z normą ISO. Przykład raportu oraz wykresu (w tym wykresu wytrzymałości na ścinanie) z programu.
   • W lipcu 2021 wprowadzono do analizy sitowej i areometrycznej możliwość klasyfikacji gruntów na podstawie trójkąta klasyfikacyjnego zawartego w normie PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 (załącznik krajowy NA.8).
   • Od maja 2021 znaczne zmiany w bazach GeoLab 1 i GeoLab 2:
   - Dodano eksport do plików .docx dla raportów (przykład raportu)
   - Dodano możliwość tworzenia wykresów 3D na raportach (przykład raportu)
   - Dodano metodę wyznaczania współczynnik filtracji na podstawie tzw. "Tablicy Beyera" (przykład raportu)
   - oraz wprowadzono szereg drobnych zmian w funkcjonowaniu bazy
   • Od sierpnia 2020 nowa aplikacja GeoLab 2 dla laboratoriów gdzie do wersji poprzedniej dodano badania trójosiowe:
   • Od sierpnia 2019 nowa aplikacja GeoLab 1 dla laboratoriów geotechnicznych a w niej badania:
   - informacje ogólne o próbkach
   - analizy makroskopowe
   - gęstość objętościowa
   - wilgotność naturalna
   - analizy areometryczne
   - analizy sitowe
   - badanie i określanie konsystencji
   Więcej informacji o programie, wraz z przykładami raportów.

   GEOMODEL

   • GeoModel służy do modelowania przestrzennego 3D, w tym kopalń. Oprogramowanie będzie dodatkowym modułem do programu GeoPlan. Pakiet jest w fazie przygotowywań.

   menu

   kontakt

   Soft-Project
   51-616 Wrocław
   ul. Parkowa 25
   tel: (+48) 71 3488222
   fax: (+48) 71 7072165
    
   programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
     szukaj
    
    
     szukaj
   poczta@soft-projekt.com.pl
   wykonanie
   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.