Pakiet GeoPlan

Opis programu


Program GeoPlan jest pakietem do tworzenia map, złożowych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, umożliwiając tworzenie map izoliniowych, modelowanie oraz obliczenia powierzchni i objętości. Program umożliwia modelowanie przestrzenne lub pracę na kilku modelach jednocześnie.


Moduły


Pakiet GeoPlan zawiera moduły:
 • Moduł edycji map - nanoszenie elementów opisowych i graficznych dla wykonania map zgodnie z wymogami,
 • Moduł wczytywania podkładów cyfrowych i rastrowych - wczytywanie z  kalibracją podkładów rastrowych,
 • Moduł eksportu gotowych map do innych programów,
 • Moduł wczytywania danych z bazy danych GeoStar oraz z innych programów (np. Excel) z plików tekstowych,
 • Moduł edycji danych - zmiany i uzupełnienia we współrzędnych geodezyjnych obiektów,
 • Moduł tworzenia modeli zalegania gruntów i zasobów dla generowania map złożowych oraz modeli hydrogeologicznych i parametrów fizykochemicznych (model miąższościowy, warstwicowy i izoliniowy),
 • Moduł edycji modeli - pozwala dokonywać zmiany i korekty wykonanych modeli,
 • Moduł planowania eksploatacji - postępy frontu eksploatacyjnego, skarpy,
 • Moduł tworzenia obszarów na mapach (bloki obliczeniowe, parcele, działki, dzielenie utworzonych już obszarów, itp.) wraz z ich edycją i weryfikacją,
 • Moduł obliczeń powierzchni, kubatur i zasobów w zadanych obszarach i poziomach,
 • Moduł wklejania i kopiowania obiektów graficznych wykonanych na innych mapach lub w innych programach (np. logo, wykresy, legendy, opisy, wyciągi z rejestru, itp.).


Możliwości


1. Pakiet umożliwia tworzenie map izoliniowych na podstawie baz danych do których istnieje dostęp w języku SQL (w tym bazy danych GeoStar), a także na podstawie zbiorów tekstowych. Pakiet wyposażono w specjalny edytor umożliwiający ręczne wprowadzanie i korektę punktów pomiarowych lub ograniczających złoża. Korzystając z tych danych program interpoluje regularną siatkę z wynikami żądanych parametrów w jej węzłach. Program wykorzystuje obecnie dwie (opcjonalnie trzy) metody interpolacyjne, ale ich ilość będzie sukcesywnie rozszerzana. Utworzenie regularnej siatki pozwala na utworzenie mapy z rozkładem badanego parametru, mapy izoliniowej, a także obliczanie zasobów w blokach. Rozbudowany graficzny edytor bloków pozawala na ich szybkie i proste wprowadzanie.

Mapy izoliniowe, geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie


Fragment mapy izoliniowej z naniesionymi skarpami i cyfrowym podkładem geodezyjnym Modelowanie i obliczenia.
 

Zalety programu GeoPlan


 • Możliwość tworzenia różnych typów map na jednym rysunku,
 •  Możliwość pracy w sieci wielu użytkowników na tych samych danych (przy współpracy z GeoStar 5/6), 
 • Narzędzia wspomagające do szybkie tworzenie map,
 • Możliwość tworzenia dokumentacji elektronicznej i wysyłanie klientowi w formie plików Word, Excel lub CAD,
 • Poprawa danych w arkuszu automatycznie koryguje wszystkie tworzone dokumenty,
 • Możliwość tworzenia kilku modeli na jednej mapie (np. model powierzchni terenu, model poziomów wodonośnych, model poziomów eksploatacyjnych, modele złoża) z możliwością przełączania lub szukania zależności pomiędzy nimi,
 • Możliwość tworzenia i wydruku dowolnie dużych formatów z możliwością drukowania zaznaczonych fragmentów mapy,
 • Współpraca z programem Surfer, Microstation oraz innymi aplikacjami,
 • Otwarta struktura z możliwością rozbudowy i dokuwania potrzebnych modułów,
 • Bezpośrednia współpraca z innymi aplikacjami firmy Soft-Projekt,
 • Na życzenie wsparcie techniczne przez cały rok wraz z przeszkoleniem technicznym u klienta,
 • Stosunkowo niski koszt zakupu i wdrożenia w porównaniu z innymi produktami światowymi tej grupy,
 • Bezpłatne aktualizacje przez cały rok,
 • Doświadczenie wynikłe z wielu wdrożeń w kraju.


Informacje ogólne


 •  Wczytywanie danych w bazie danych ORACLE/INTERBASE (Geostar 5/6), 
 • Modelowanie trzema metodami: odwrotnych odległości, trójkątów oraz krigingu z możliwością zastosowania wymiany danych z programu Surfer.


Możliwości dodatkowe


 • Przeliczanie współrzędnych map, przejście "W locie" mapy wraz z modelami i siatkami z jednego układu do drugiego.
 • Export rysunków w formatach PDF, DXF, EMF, WMF, TIF,  
 • Obsługa schowka Windows,
 • Możliwość kopiowania rysunków do programów Word i Excel,
 • Możliwość przenoszenia przekrojów do programu Mictrostation, AutoCad.


Wymaganie systemowe


 •  PC running Windows XP, Vista, 7 oraz Windows 10.   
 •  6 GB RAM minimum,  
 •  100 MB of free hard disk space, 
 • 1280 x 1024 minimum monitor resolution.

menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.