GeoStar 7

Historia GeoStar 7 do roku 2015 Kliknij tutaj


HISTORIA ROK 2016


20-01-2016
Baza danych
1. Usunięto pojawiający się czasami problem z wprowadzaniem wartości sondowań dynamicznych
2. Działa wyłącznie przecinka przed barwą gruntu w opisie
3. Poprawiono wklejanie opisu wykonania otworu dla wszystkich otworów

21-01-2016
Najnowsza aktualizacja zawiera pełen zestaw parametrów i badań  wg ISO (dotyczy wersji Ultimate)
26-01-2016
Przekroje geologiczne: usunięto błąd pojawiający się przy wyborze wzoru linii
27-01-2016
Baza danych: Poprawiono błąd przy wprowadzaniu prób zgodnych z GeoStar 6i
02-02-2016
Dodano możliwość pracy na jednym z dwóch kluczy sieciowych do wyboru (do tej pory była możliwość tylko na jednym)
Baza danych - poprawiono oznaczenia słownika Klasy próbki wg ISO
06-02-2016
Karta Uniwersalna 2 - poprawiono wpisywanie symboli gruntów przy włączonej opcji "Opisuj symbole gruntów zamiast szrafur"
Karta sondowań dynamicznych - poprawiono wczytywanie współrzędnych w rożnych układach
10-02-2016
Usunięto pojawiające się problemy przy wypełnianiu arkusz sondowań dynamicznych.
24-02-2016
Poprawiono współprace z programem GeoPlan (miedzy innymi nanoszenie linii przekroju na mapę)
03-03-2016
Przekroje geologiczne - dodano opcje drukowania przekrojów wraz z podpisami w tabelce.

10-03-2016

Na niektórych komputerach podczas uruchamiania tylko niektórych aplikacji GeoStar  pojawiał się błąd. Był on związany z  błędną konfiguracją biblioteki Midas w systemie Windows. Od dzisiejszej aktualizacji błąd ten nie będzie miał wpływu na prace GeoStar.

20-03-2016

Program główny - umożliwiono wybór opcji w przypadku ponownego uruchomienia tej samej aplikacji GeoStar - opcje Anuluj, Przerwij poprzednią instancję, Uruchom ponownie jako nową instancję.

Baza danych - nowa wersja zakładki Dane ogólne z poprawkami.

10-04-2016

Program główny - więcej informacji w przypadku problemów połączenia z baza.

20-04-2016

Znacznie przyspieszono znacznie opcje:
- Przeglądarka i raporty
- Wczytywanie układów współrzędnych XY
- Kopiowanie współrzędnych z układu do układu.


21-04-2016

Usunięto błąd związany z zawieszaniem się przy przesyłaniu komunikatów do innych programów (dotyczy Windows 10 i  najnowszych aktualizacji Windows 7)

09-05-2016
Przekroje - dodano możliwości wyboru z pełnego zestawu 450 parametrów fizykochemicznych gruntów z pobranych próbek i wrysowywania ich na przekrój (tylko w wersji Ultimate)

03-06-2016
Dodano możliwość pracy na serwerze aplikacji.
Baza danych - dodano wyświetlanie bieżącego Is przy sondowaniu dynamicznym.
Program główny
- Dodano komunikator dla użytkowników sieciowej bazy danych (od wersji professional)
- Dodano opcje tworzenia konfiguracji domyślnej dla innych użytkowników tego samego komputera,

08-06-2016
Przekroje - usunięto sporadycznie pojawiający się błąd zawieszania przekroju podczas łączenia warstw
21-06-2016
Przekroje - dodano opcje zmiany wielkości oznaczenia otworu na mapce służącej do tworzenia linii przekroju
08-07-2016
Poprawiono moduł wczytywania sondowania CPT jako plik CSV (tylko wersja Ultimate)
12-07-2016
Przekroje - Dodano opcje naprawy tabeli przekrojów GS_PRZEKROJ
Karta sondowani dynamicznego: zamieniono Data wiercenia -> Data sondowania oraz System wiercenia -> System sondowania
18-08-2016
Zakończono Opcje :  praca na serwerze aplikacji
Program główny - obok wyboru tematu dodano przycisk szybkiego wyboru/zmiany bazy danych z listy ulubionych
Poprawiono zarządzanie użytkownikami
10-08-2016
Korekty przypadku gdy w Menedżerze baz na zakładce Użytkownicy zaznaczono ze baza wymaga uprawnień
02-09-2016
Ustawiono prawa dostępu do trybu Korporacja
Dodano moduł eksportu i importu w formacie XML (nie dotyczy wersji dla małego biznesu)
Karta sondowania dynamicznego: Dodano opcje filtrowania i szybkiego wyszukania otworów

07-09-2016

Karta U1: Poprawiono wczytywanie litologii, uzupełniono opcje rysowania kolumny typu Symbol gruntu (zamienia Pi na π greckie)

Karta U1 oraz Karta U2: Poprawiono zachowywanie do PDF

08-09-2016

Przekroje: usunięto problem chowania się okna głównego przekroju po wyborze otworów
16-09-2016

1. Poprawa dialogu eksportu do Firebird

2. Poprawa bazy danych badań próbek wg ISO
3. Rożne drobne poprawki
21-09-2016
1. poprawiono rysowanie skórek
2. Poprawiono zmianę bazy danych z ulubionych

25-09-2016 Moduł importu wykresów CPT (tylko wersja Ultimate)

1. Znaczne usprawnienia wczytywania sond firmy Pagani oraz dodano pliki tej firmy w formacie XLS

2. Znaczne usprawnienia wczytywania plików CSV

3. Dodano wczytywanie dowolnych plików w formacie Excel XLS

01-10-2016
Baza danych
1. Dodano pole OPERATOR na zakładce wykonanie
Karta uniwersalna 2 - zmiany w nagłówku
1. Zwiększono ilość możliwych informacji
2. Dodano pole operator
3. Dodano pole Układ współrzędnych
4. Dodano możliwość jednoczesnego prezentowania kilometrażu i współrzędnych XY
02-10-2016
Poprawiono i uproszczono zarządzaniem i lokalizacją słowników
04-10-2016
1. Poprawiono obliczanie sondowań dynamicznych
2. Dodano nowe informacje do karty sondowania dynamicznego

  - Dodano pole Operator
  - Dodano pole Układ współrzędnych
  - Dodano możliwość jednoczesnego prezentowania kilometrażu i współrzędnych XY

06-10-2016
1. Poprawiono współprace wszystkich aplikacji GeoStar z kluczem licencji sieciowej.
2. Baza danych - dodano opcje szybkiego filtrowania otworów zawierających określone badania np. wyłącznie z sondowaniami dynamicznymi lub wyłącznie z badaniami laboratoryjnymi próbek (po naciśnięciu przycisku Filtr na górnym pasku)
13-10-2016
Karta sondowania dynamicznego: wydłużono pole OPERATOR
Karta Uniwersalna 2
1. wydłużono pole OPERATOR
2. Usunięto problem niewpisywania bardzo długich symboli gruntu
Program główny: poprawiono kontrole wersji Firebird (ostrzeżenie przy wersji 3)
20-10-2016
GeoStar o numerze wersji 7.5. W przypadku dużych baz danych przyspieszenie nawet 2-5 razy w stosunku do wcześniejszych. Dla  użytkowników posiadających ważny abonament na aktualizacje upgrade bezpłatnie w ramach zwykłej aktualizacji.

22-10-2016

Baza danych - poprawiono liczenie IS
23-10-2016
Karta sondowania dynamicznego - znaczne przyspieszenie otwierania aplikacji
Baza danych hydro - znaczne przyspieszenie otwierania aplikacji

2016-11-2016
Baza danych:
1. Usuniecie kilka bugów powstałych w wersji 7.5 - bardzo ważna i konieczna aktualizacja GeoStar o numerze wersji 7.5
2. Rozszerzenie funkcjonalności przeglądarki listy otworów
3. Rozszerzenie opcji importów otworów i współrzędnych otworu w formacie Excel oraz *.shape (dbf)
4. Usunięcie zawieszania się programu występującego się przy powiększaniu czcionki Windows
Program główny (shell):
5. Dodano możliwość zablokowania edycji danych otworu po jego wprowadzeniu
Program główny:
1. Usunięcie zawieszania się programu pojawiającego się przy powiększaniu czcionki Windows
2. Usuniecie drobnych bugów
2016-11-22
Baza danych:
1. Tabela litologii - dodano przycisk "wyszukaj" 

2016-12-06
1. Usuniecie kilka bugów powstałych w wersji 7.5 - bardzo ważna i konieczna aktualizacja GeoStar o numerze wersji 7.5
oraz:
1. Poprawiono i dodano nowe opcje konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu GeoStar
2. Dodano opcje zachowywania folderów użytkownika w dowolnym wskazanym folderze co umożliwia łatwe przenoszenie danych wszystkich użytkowników przez administratora w jedno wspólne miejsce lub inny komputer
Baza danych:
1. Usunięto błąd blokujący obliczenia związane z poziomem wody.
Przekroje Geologiczne:
1. Dodano opcje wyboru który symbol gruntu ma być rysowany na przekroju (ISO czy wg starej normy)
2016-12-07
Karta sondowań dynamicznych - dodano opcje rysowania symbolu wg normy ISO
Baza danych - poprawiono zmianę nazwy otworu
2016-12-13
1. Karta U2 - poprawiono rysowanie opisu litologicznego (czasem nie załamywał wiersza).
2. Program główny: dodano nowe opcje konfiguracji poprzez możliwość zachowywanie kompletu danych aplikacji użytkowników do wybranego folderu
2016-12-19
Firebird (zakładka Administrator na panelu konfiguracja).
1. Umożliwiono zmianę hasła administratora SYSDBA z poziomu programu
2. Dostosowanie aplikacji pakietu GeoStar do zmienionego hasła SYSDBA
3. Usprawniono pracę aplikacji z baza danych Firebird.
2016-12-26
Baza danych - dodano zakładkę zarurowanie otworu (od wersji Profesional nowa tabela GS_ZARUR_OTW)
Karta U2 - możliwość korzystania z tabeli GS_ZARUR_OTW w kolumnie zarurowanie.


HISTORIA ROK 2017


08-01-2017

Przekroje geologiczne

1. Zachowywanie położenia sondowania CPT na przekroju

2. Usunięto błąd pojawiający się przy wyborze wykresu dwóch parametrów CPT


09-01-2017
1. Dodano słownik województw do list wyboru
2. Możliwość kopiowania lokalizacji z danych tematu do danych otworu dotyczące lokalizacji

10-01-2017
1. Baza danych - poprawiono wyczyszczenie arkusza sondowania dynamicznego

11-01-2017
Baza danych:
1. Usunięto błąd - pojawiający się czasem komunikat "cannot open clipboard: Błąd dostepu"
2. Wprowadzono możliwość ustawienia na stałe defaultowej wartości "wprowadzaj spągi warstw zamiast stropów"

15-01-2017
Baza danych
1. Dodono przycisk "Sortuj otwory"
2. Poprawiono opcje sortowania i filtrowania otworów

17-01-2017
Przekroje - wykresy CPT
1. Dodano opcję skalowania każdego parametru wykresu do indywidualnego zakresu osi
20-01-2017
Baza danych: poprawiono dialog wprowadzania prób na monitorach o niskiej rozdzielczości.

23-01-2017
Zweryfikowano i poprawiono obsługę baz MSSQL serwer

05-02-2017
Dodano wyświetlanie błędu w przypadku braku danych w słownikach pomocniczych.
Wiele drobnych usprawnień
Baza danych:
1. Dodano tabele i pola związane z geotermią
2. Poprawiono wprowadzanie laboratoriów (prób gruntu)

12-03-2017
Po kolejnej aktualizacji Windows, podczas tworzenia otworu wirtualnego na podstawie przekroju, program zawieszał się. Dzisiejsza aktualizacja koryguje ten błąd.

23-03-2017
1. Baza danych: poprawiono pojawiający się błąd ApplyUpdate przy pracy na bazie Oracle. 
2. Do dialogu wyboru warstw oraz niektórych innych dodano przycisk Zastosuj, co wprowadza zmiany bez wyjścia z dialogu.
25-03-2017
Baza danych - poprawiono dokładność obliczeń dylatometrycznych
27-03-2017
Baza danych:
1. Na zakładce Wykonanie w polach daty wprowadzono wybór z kalendarza
2. Przy dodawaniu nowego otworu Zapamiętywane będzie defaultowe ustawienie 'skopiuj dane o lokalizacji..'
30-03-2017
1. Poprawiono instalator by po każdej reinstalacji nie kasował bazę wykonawców
2. Poprawiono błędne wstawienie rodzaju klasyfikacji gruntu przy wprowadzeniu nowego otworu
3. Dodano pole POWIAT do danych tematu co pozwala automatycznie wprowadzanie go do nowych otworów
4. Odświeżają się dane na karcie sondowania dynamicznego po ich zmianie w bazie danych.
5. Karta sondowania dynamicznego - rysowanie pionowych linii z granicami zagęszczenia.
6. Sondowanie dynamiczne - dodano wyliczanie odchylenia standardowego dla warstw geotechnicznych
13-04-2017
1.Czasem po zmianie monitora lub jego rozdzielczości  ginęły paski narzędziowe toolbary poza ekranem. Dodano przycisk "przywróć położenie domyślne pasków.."
09-05-2017
Baza danych
1. Poprawiono łączność z aplikacją GeoPlan
   - Dodawanie otworu klikając myszka
   - Przesuniecie otworu myszka
2. Kopiowanie/Wklejanie zakładki Wykonawstwo uzupełniono o pole OPERATOR
3. Zmieniono użytkowników Bazy danych profili, Bazy Admin oraz bazy szrafur z SYSDBA (Administrator Firebird) na zwykłego użytkownika GeoStar GS co pozwala na pracę nawet jeśli zmieniono hasło administratora Firebird.
10-05-2017
1. Baza danych: poprawiono współprace z programem GeoPlan
 - dodawanie otworów na mapie
 - Przesuwanie otworów na mapie
2. Nowe opcje eksportu do plików GDB oraz XML (tylko wersja Professional i Ultimate)
- Dodano opcje eksportu otworów z wybranego zakresu współrzędnych
- Dodano opcje eksportu otworów z wybranego obszaru ograniczonego wierzchołkami punktów.
16-05-2017
Baza danych - przywrócono możliwość zmiany symboli relacji (przewarstwienie, dodatek, na pograniczu)

29-05-2017
Baza danych
1. Dodano różne poprawki
Karta Uniwersalna 2
1. Dodano filtrowanie otworów po wykonanych badaniach (np. tylko zawierające sondowania dynamiczne) oraz rodzaju (np. tylko studnie)
2. Dodano pole ramki tekstu formatowanego
Karta hydro
1. Uzupełniono brakujące tytuły kolumn
15-06-2017
1. Poprawiono skórki w Windows 10
Karta sondowania dynamicznego
2. Poprawiono oraz poszerzono funkcje filtrowania otworów
20-06-2017
Karta Uniwersalna 2
1. Dodano możliwość zmiany kolejności kolumn poprzez przesuwania myszką numeru kolumny.
29-06-2017
Karta Uniwersalna 2
1. Dodano możliwość ustawiania szerokości kolumn myszką
06-07-2017
Baza danych - poprawiono błąd pojawiający się podczas zmiany nazw listy otworów z pliku
29-07-2017
1. Karta Uniwersalna 2 - dodano możliwość dodawania do nazwy karty otworu innego pola tabeli GS_OTWORY
2. Karta Uniwersalna 2 - dodano możliwość szybkiego dodawania/usuwania kolumny
3. Baza danych - drobne ulepszenia w tym związane ze współrzędnymi INNE
02-08-2017
Program główny - poprawiono błąd eksportu tabeli GS_PROBY_GRUNTY (komplet próbek wg ISO)
04-08-2017
Karta uniwersalna U2 - Dodano przycisk szybkiego dodawania kolumny
16-08-2017
Usprawniono i przyspieszono:
-eksport do pliku .gdb (baza danych GeoStar w formacie Firebird)
-eksporty do plików tekstowych .TXT oraz .CSV
-eksporty do pliku excell .XLS
19-08-2017
Baza danych: Na zakładce Wykonanie dla wszystkich pól edycyjnych dodano menu kontekstowe:
- Kopiuj do wszystkich/wybranych otworów
23-08-2017
Poprawiono występujący czasem błąd - niedziałanie operacji Kopiuj arkusz do wszystkich otworów oraz Kopiuj arkusz do wybranych otworów
30-08-2017
2. Do karty Uniwersalnej 1 dodano opcje rysowania karty otworu do głębokości zadanej lub głębokości aktualnej otworu (o ile głębokość aktualna w bazie jest zadana)
06-09-2017
Baza danych
1. Przy liście otworów dodano rysowanie podglądu profilu wybranego otworu 
2. Do listy otworów dodano kreator SQL umożliwiający filtrowanie otworów o wybranych cechach np. otwory zawierające warstwy Iłu lub otwory o zadanej serii 
Karta Uniwersalna 2 (w wersji professional/ultimate)
1. Dodano kreator SQL umożliwiający filtrowanie otworów po wybranych cechach np. otwory z zadanego obszaru lub otwory zawierające zadaną serię ((w wersji professional/ultimate)

08-09-2017
Baza danych
Poprawiono obsługę okna Lista Otworów
Poprawiono funkcje Sprawdź współrzędne
Karta Uniwersalna 2
Odsunięto opis głębokości otworu od opisu rzędnej (wcześniej nachodziły na siebie)

18-09-2017
Przekroje
Dodano opcje ułatwiające wprowadzanie warstw geotechnicznych w tym:
1. Wstaw test w kółku dodaje domyślnie numer warstwy znajdującej się w miejscu wskazanym myszą.
2. Na żądanie wprowadzenie do bazy danych (tabela litologii) numerów warstw geotechnicznych objętych wydzieleniem litologicznym na przekroju
20-09-2017
Przekroje
Dodano opcje automatycznej szerokości kołka dla numeru warstwy geotechnicznej
06-10-2017
Przekroje: Poprawiono odbiór komunikatów z Aplikacji GeoPlan
2017-11-24
Przekroje - zlikwidowana konieczność drugiego kliknięcia by możliwe było wprowadzanie nowego obiektu rysowanego,
Karta U2 -poprawiono skalowanie sondowania dynamicznego po zmianie maksymalnej ilości uderzeń
2017-12-07
KartaU2  - poprawiono błąd (raz wczytane logo na zawsze rezerwowało miejsce w nagłówku karty)
2017-12-21
Program główny:
Przywrócono eksport do bazy DBase (*.dbf)
Obsługa baz:
1. Poprawiono liczenie Tmin dla sondy dynamicznej
2. Poprawiono pojawiający się czasem błąd skórek
3. Inne drobne poprawki


HISTORIA ROK 2018


2018-03-04

1. Baza danych: Poprawiono wybór kolumn widocznych dla sondowań dynamicznych

2. Poprawki w aplikacji Przekroje

2018-03-12
Przekroje:
1. poprawiono funkcje "wypełnij szrafurą domyślną"
2. Poprawiono rysowanie stanów gruntu
Baza danych: drobne poprawki
Karta U2: Poprawiono grupowanie kolumn
2018-03-18
Karta U2 - poprawiono zachowywanie tytułu oraz firmy dla całego tematu przypisując je do danego rodzaju kartu
Karta sondowania dynamicznego - poprawiono przypisanie tytułu lub firmy dla całego tematu
2018-03-27

Baza danych - dodano słownik gmin i powiatów

Przekroje geologiczne: Poprawiono błąd przy wielokrotnym cofnij kreatora warstw geologicznych
2018-05-23
Baza danych - Dodawanie nowego otworu poprawiono:
  1. przeliczanie położenia na arkuszu do wsp. mapy
  2. Wprowadzanie wsp. w układzie 1942 

2018-06-13

Przekroje: rozszerzono funkcje programu związane z wstawianiem pikiet na linię przekroju
2018-06-26
Przekroje: usprawniono wpasowanie pola przekroju w formatkę rysunku
2018-07-06
Przekroje: poprawiono tworzenie przekrojów geologicznych po kilometrażu i wczytywanie niwelety z plików txt
2018-07-06
Karta sondowania dynamicznego - poprawiono ustawianie zakresów stanu zagęszczenia (osobno dla normy ISO i osobno dla PN)
2018-09-14
1. przekroje geologiczne - dodano panel boczny inspektora warstw i obiektów na warstwach

2018-09-14
1. Okno aktualizacji będzie pojawiać się dopiero po zamknięciu okna logowania (jeśli logowanie jest wymagane)
2. Poprawiono okno historii logowań użytkowników
2018-09-24
2. Poprawiono rysowanie wykresu sondowania dynamicznego
3. Poprawki w bazie danych
2018-11-15
1.Poprawiono wybór języka (polski/angielski)  słownika litologicznego
2.Uzupełniono słownik litologii w języku angielskim
2018-12-06
1. Poprawki w bazie danych hydro
2. Poprawki w karcie otworu: Usprawniono manualne kolorowanie słupka, umożliwiono wybór kreskowania dla manualnie zakolorowanych warstw profilu. Na koniec możliwe będzie zachowanie kreskowania. 
2018-12-11
Przekroje: 
Dodano dodatkową warstwę "generowane opisy" znajdującą ponad innymi
Możliwość wycinania/pozostawienia spacji opisów wczytywanych z pól bazy danych
2018-12-20
Dodano opcje wczytywania przekrojów wykonanych GeoStar 8 (opcja dodana do GeoStar 7 professional)
2018-12-21
1. Poprawka filtrowania na karcie sondowania dynamicznego


HISTORIA ROK 2019
2019-01-12
Karta uniwersalna:
Dodano opcję wyboru sondowania dynamicznego o ile istnieje kolumna sondowania.
Dodano możliwość wpisywania typu sondy do nagłówka
2019-01-21
Przekroje geologiczne
1. Poprawiono dodawanie otworów na przekroju wg kilometrażu
 2019-01-22
Shell
1. Dodano skrypt do bazy danych blokujący tworzenie zdublowanych identyfikatorów dla otworów (wyłącznie w bazie Firebird)
2019-01-31 Baza danych
 - dodano słownik osób dozoru/nadzoru geologicznego
2019-02-10 oraz 2019-03-02
Poprawiono oraz poszerzono funkcjonalność "snapowania" (przyciągania)
2019-03-10
Przekroje:
Poprawiono snapowanie przy dodawaniu /przesuwaniu punktów granicy warstw geologicznych
Karta Sond dynamicznych:
1. Poprawiono włączanie/wyłącznie logo
2019-03-30
Programu główny : Poprawiono zwalnianie licencji aplikacji GeoStar z sieciowego klucza licencyjnego przy zamykaniu programu głównego.
Przekroje geologiczne: 
1. Poprawiono usuwanie obiektów z drzewa warstw.
2. Poprawiono zachowywanie czcionek (brakowało domyślnego rozszerzenie .fse)
2019-04-15
Poprawiono import z plików Interbase/Firebird (.GDB)
2019-04-25
Import z plików Firebird/Interbase: Dodano opcje wyboru przekrojów które będą zaimportowane z pliku .GDB
Przekroje: Dodano opcje usuwania zdublowanych przekrojów z bazy danych.

2019-04-28
Przekroje:
1. Poprawiono zapis odczyt przekrojów do bazy danych
2019-05-04
Poprawiono współprace z paragram CPT-Star
2019-05-20
Poprawiono wczytywanie litologii z plików CSV w aplikacji Import/eksportXML
2019-06-06
Przekroje geologiczne: Dodano opcje dodawnie skal własnych użytkownika 
2019-07-03
Baza danych
Dodano pole ILśr dla warstwy (wyznaczonej jako warstwa obliczeniowa sondowania dynamicznego) oraz jego obliczanie jego wartości wraz z opcją kopiowania do warstw tabeli litologii.
2019-07-18
Przekroje geologiczne: 
1. Poprawiono wstawianie otworu o zadanych współrzędnych do przekroju po kilometrażu
2. Nowe opcje wyboru otworów wstawiania otworów do przekrojów
2019-07-31
Baza danych
Przy kopiowaniu sondowania dynamicznego z innego otworu dodawany jest znacznik "D" do pola TESTS
2019-08-02
Poprawiono import z Firebird/interbase (czasem powstawały duplikaty identyfikatorów)
2019-08-30
Poprawiono import przekrojów z bazy Firebird
Karta sondowań dynamicznych: dodano opcję przenumerowania załączników.
2019-09-08
Naprawiono wczytywanie przekroi wykonanych niektórymi wcześniejszymi wersjami GeoStar 7
2019-11-08
Przekroje - umożliwiono kolorowanie słupka wg Serii/Słownika litologicznego/Ustawienia koloru w bazie danych także w wersji standard.
2019-12-05
Przekroje
Dodano opcje:  Preferencje -> Słupki- > Koloruj warstwy
- kolor wprowadzony w bazie litologii
- koloru szrafury
- koloru dla serii
- koloru stratygrafii
2019-12-19
Poprawiono działanie aktualizatora programu w przypadku zaznaczonej opcji Sprawdzaj automatycznie

HISTORIA ROK 2020
2020-04-17
Przekroje
1. Poprawiono rzutowanie otworów do przekroju
Karta otworu U2
2. Poprawiono sposób opisu kilometrażu wg km + metr

2020-04-23
Baza danych -> usprawniono zakładkę "Zarurowanie"
2020-09-19
Dodano sygnalizację błędnej konfiguracji Polskich czcionek w Windows 10
2020-10-09
Karta sondowań dynamicznych:
- poprawiono pojawiający się czasami podczas drukowania listy sondowań błąd Holetable: No index currently active.
- poprawiono rysowanie ramki rysunku (czasami linia zmieniała styl z ciągłego na kropkowany)
2020-10-15
 Bazy danych:
Przyspieszono znacznie (2-3 razy) uruchamianie Bazy danych
W czasie uruchomienia dodano okienko informacyjne

2020-11-20
Przekroje - Ważna aktualizacja osunięto błąd pojawiający się przy wczytywaniu przekrojów z bazy danych
2020-12-04
Program główny  - Ważna aktualizacja osunięto błędy pojawiające się czasem po weryfikacji bazy danych oraz przy pierwszym uruchomieniu programu.HISTORIA ROK 2021
2021-01-12
Karta otworu i przekroje - poprawiono problem kolorowania wg Serii jeśli słownik serii znajduje się w bazie danych (lub bazie admin)
Data Expert - poprawka generowania SQL dla długich tekstów
Data Expert dodano SQL Monitor

21-03-20 Bardzo ważna aktualizacja
Usunięto problemy drukowania i tworzenia dokumentów PDF związane z aktualizacją Windows z marca 2021

2021-03-24
Osunięto problemy związane z drukowaniem listy otworów do PDF
2021-03-25
1 Nowy zintegrowany sterownik do  tworzenia PDF
2. Usunięto błąd pojawiający sie przy ex-porcie niektórych przekrojów do PDF

2021-04-01
1. Dodano zmodyfikowany importer sondowań CPT dostosowany do bieżącej wersji GeoStar

2021-04-11
Przekroje Geologiczne
1. Poprawiono rysowanie symboli stanu gruntu 
2. Dodano możliwość zmiany wielkości symboli stanu gruntu

2021-04-16
1. Poprawiono problemy  importera sondowań CPT.
2.. Dodano opcję włączania/wyłączania transparentnego tła kółek oznaczających warstwy geotechniczne 

2021-04-20
1. Dalsze usprawnienia  importera sondowań CPT.
2021-04-21
1. Karta sondowań dynamicznych - poprawiono pojawiający sie czasem błąd przy zapisie do PDF listy otworów
2021-04-30
1. Przekroje poprawiono rysowanie stanów gruntu (wypełnienie białych kółek)
2021-05-19
1. Karta sondy cylindrycznej - poprawiono problem z wczytywaniem logo
2. Baza danych - poprawiono przewijanie na początek / koniec listy "Wybór otworów"
2021-05-25
1. Karta Uniwersalna 2 - poprawiono problem z wczytywaniem pierwszego otworu na start programu (już nie trzeba wybierać przycisk "Odśwież" aby zobaczyć pierwszy otwór). Dodatkowo wprowadzono szereg drobnych usprawnień w funkcjonowaniu karty.
2021-06-01
1. Baza hydro - poprawiono problem z filtrem otworów (wprowadzono filtrowanie KLAKOD, zamiast RDZO). Dodatkowo w wersji HS wprowadzono przyciski "Wyślij wyniki obliczeń hydrogeologicznych do pola UWAGI lub Wyniki badań".

Od 2021-07-07 Kompilacje programu nowszą szybszą wersją kompilatora

2021-07-07
1. Przekroje geologiczne - wydłużono maksymalną długość przekroju do 1500 mm (dot. wersji standard)
2. Dodano przegląd historii wybieranych baz danych
2021-07-20
1. Poprawiono korzystanie z szablonów
2021-07-21
1. Przekroje geologiczne - dodano do menu Format -> Sondowania CPT. Umożliwia to zadanie odległości wszystkich sondowań CPT od słupka
2021-08-04
Baza danych --> Lista otworów - dodano następujące pozycje do menu okna:
  1. eksport do plików .rtf
  2. eksport do plików .txt / .csv
  3. kopiuj listę otworów do schowka
2021-10-26
Karta U2:
1. Poprawiono drukowanie listy otworów (usunięto pojawiający się czasem błąd)
2. Poprawiono numerowanie otworów
Karta SD:
1. Poprawiono drukowanie listy otworów (usunięto pojawiający się czasem błąd)

2021-11-24
Karta U1 i SD2 poprawiono zapis do PDF (usunięto białe plamy na opisie stratygraficznym)
2021-11-28
1. Program ogólny: dodano opcje blokującą tworzenie się rekordów zdublowanych w tabeli tematów
2021-11-29
Karta U2 -> Poprawiono problem z opcją "łącz powtórzone szrafury".
2021-11-30
Karta U2 -> Poprawiono działanie opcji "opuść powtórzone warstwy litologii".
2021-12-11
Program główny:
1. Przyspieszono weryfikację bazy danych
Przekroje:
1. Zablokowano błąd przestawiania się kolejności warstw rysunku co skutkowało błędami wczytania przekroju.
2021-12-13
Przekroje: dodano nowe weryfikator wczytywanych przekrojów, tak by po wykrycie błędu zapisu warstw rysunku (związane z ich niewłaściwym poprzestawianiem) było to sygnalizowane i istniała możliwość naprawy.


HISTORIA ROK 2022
2022-03-23
Karta sondowań dynamicznych: Menu "Karta" → "Drukuj listę sondowań". Dodano opcje wczytania listy sondowań z pliku csv (również zapis takiej listy).
2022-03-23
Program główny: naprawiono "Archiwizacja lokalnej bazy danych"
2022-08-31
Kompilacja dodająca wsparcie dla kluczy licencji typu ROCKEY (zmiany przede wszystkim w programie głównym).
2022-09-26
Przekroje --> poprawiona funkcja "Wybór arkuszy" na oknie z "mapką" rozmieszczenia otworów.
2022-10-24
Przekroje --> rozwiązano błąd przy wczytywaniu grupy obiektów z pliku lub schowka (grupy zawierającej obiekty niestandardowe np. wydzielenia lit.).
2022-10-29
Karta U1 --> Poprawiono błąd przy zadawaniu numerów załącznika
Karta U2 --> Poprawiono błąd przy zadawaniu numerów załącznika
2022-11-17
Karta SD2 --> Poprawiono wypełnianie kolumny tauMIN dla sondy ITBZW
2022-12-30
Przekroje - poprawiono wygląd dialogu "Kreator warstwy" (ucinanie przycisków).
Karta U2 - wyłączono opcję "Dostaw drugi otw." (generuje na nowych systemach exception i została zastąpiona funkcją "Kilka otw.").
Karta U2 - dodano możliwość zapisywania domyślnych szablonów karty dla nowych tematów.
Shell - poprawiono wybieranie nowego tematu jako bieżącego (wcześniej zmieniał się opis w Shellu ale np. Baza danych nadal pracowała na "Starym temacie").
Baza danych - poprawiono wyświetlanie polskich znaków w "Kreatorze warstw" (zamieniono w m.in. domieszkach czcionkę MS Sans Serif na Tahoma).


HISTORIA ROK 2023
2023-02-27
Karta sondowań dynamicznych:
Poprawione zapisywanie do pliku CSV listy sondowań do druku / pdf.
Poprawiono rysowanie transparentu (oraz inne drobne poprawki).
2023-06-05
Karta sondowań dynamicznych: Poprawiono tłumaczenia opisów karty na j. ang. (m.in. "sonda nr", "Typ sondy", "Zgodnie z").
2023-12-06
Zmiana pliku Stratygrafia2.lst oraz dodanie spacji w "Karcie sondowań dyn." po słowie "sonda nr".

menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.