historia wersji GeoSlope


2008-10-23
1. Wprowadzono cofnij do edycji obiektów warstw
2. Dodano wzmocnienia gwoździami
3. Dodano możliwość podziału warstwy

2009-09-14
Wprowadzono algorytm "wprasowywania" rysowanych wydzieleń na już istniejące. Jeśli narysowane wydzielenie ma części wspólne z innymi, to już istniejące wydzielenia zostaną odpowiednio przycięte. Ponieważ jest to operacja o znacznym stopniu złożoności istnieje ryzyko niepowodzenia. W takim wypadku należy cofnąć operację. Pozostawienie błędów i/lub nakładających się wydzieleń prowadzi do otrzymania błędnych wyników obliczeń.
Nową opcję należy traktować raczej jako pomoc przy modyfikacji już istniejącego modelu skarpy, natomiast przy tworzeniu nowego modelu zaleca się postępowanie zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

2010-01-27
1. Ogólna aktualizacja bibliotek.
2. SUPORT DO 64 BITOWEJ WERSJI WINDOWS 7!!!

2010-02-19
Dodano możliwość automatycznego wygenerowania legendy materiałów.
Obiekty -> Dodaj Legendę
Legenda dodawana jest jako grupa obiektów nieskalowalnych na warstwie Użytkownika i można ją potem przesunąć w dowolne miejsce rysunku.

2010-08-09

Aktualizacja grafiki, możliwość przeniesienia modelu utworzonego w przekroju Geostar przez schowek.


2010-10-29

Wersja utworzona w kompilatorze XE.

Dodano zapis wyników obliczeń optymalizatora w pliku modelu skarpy STS.

UWAGA!!! Pliki te nie są czytane przez starsze wersje programu.


2011-01-21

Dodano możliwość generowania tabelki rysunku.


2011-02-02

Dodano dwa narzędzia sygnalizujące na czerwono:

- Nieciągłości modelu skarpy (dziury w sieci R2)

- Błędne odcinki wieloboków (przecinające się, leżące wewnątrz innego wieloboku...)


2011-04-08

Dodano możliwość automatycznego oznaczenia na rysunku środka obrotu dla ręcznie zadanej walcowej płaszczyzny poślizgu. Opcję włącza się w menu Widok.


2011-06-13

- Poprawiono błąd obsługi klucza związany z separatorem daty

- Dodano zaawansowaną obsługę licencji (okno O programie - przyciski)

- Możliwość pobierania aktualizacji z poziomu programu (Menu Pomoc - tylko dla kluczy wydanych po 1.11.2010.)


2011-09-01

- Usunięto błędy powstające przy próbie rysowania po rezygnacji z zamknięcia programu

- Dodano podgląd obiektów graficznych podczas ich przesuwania, zamiast jak dotychczas jedynie ramki.


2011-11-02

Dodano cyfrowe wyświetlanie parametrów obiektu, podczas tworzenia, obok obiektu i kursora myszy. Ustawienia wyświetlania dostępne są w menu Widok -> Opis kursora myszy.


2012-11-02

Do narzędzia wyszukiwania nieciągłości modelu skarpy dodano wykrywanie nawisów. Metody badania stateczności skarp nie mają możliwości wykonania obliczeń dla nawisów. W przypadku nawisów uzyskanie wyniku może nie być możliwe lub jest to wynik błędny. Nawisy wyszukiwane są w obrębie znaczników granic zbocza.


2013-04-11

- Program nie wymaga już kłopotliwej biblioteki midas.dll

- Poprawiono błąd związany z wielokrotnym kliknięciem w jedno miejsce przy tworzeniu wydzieleń.


2014-08-25

Rysunek paska (podział bryły osuwiskowej) wygenerowany w nowej wersji programu, po wybraniu z menu kontekstowego opcji właściwości wyświetla jego parametry obliczeniowe. Do właściwości graficznych rysunku można nadal wejść przez kliknięcie przycisku na oknie z parametrami.


2015-10-30

Poprawiono błędną detekcję (w szczególnych wypadkach) kierunku nachylenia skarpy przy uwzględnianiu wody dla metody Felleniusa oraz Bishopa.


2017-03-14

Poprawiono błąd numeratora obiektów powstający przy imporcie lub wklejaniu modelu skarpy przygotowanego w programie Przekrój pakietu GeoStar


2017-08-11

Wprowadzono możliwość aktualizacji własności materiałów wydzieleń projektu automatycznie ze słownika materiałów. Dzięki temu po korekcie materiału w słowniku można automatycznie zaktualizować cały model skarpy.

Model -> Uaktualnij  dane wydzieleń z bazy materiałów

Z tego powodu po ręcznej zmianie jednego parametru wydzielenia projekt zrywa powiązanie z materiałem słownika. W takim wypadku materiały wybrane ze słownika i potem skorygowane ręcznie nie zostaną zsynchronizowane ze słownikiem. Niestety wcześniejsze wersje programu zachowują to powiązanie, dlatego dla modeli wykonanych wcześniejszymi wersjami programu należy zachować ostrożność (zalecana praca na kopii pliku modelu skarpy).


2019-03-29

Dodano funkcję wypisania wyników optymalizatora na rysunku modelu (przycisk - Generuj wyniki optymalizatora)


2020-05-13

Dodano możliwość graficznego łączenia wydzieleń.
Po zaznaczeniu wydzielenia, którego własności chcemy zachować, prawy przycisk myszy, wybieramy Połącz Wydzielenia, następnie wskazujemy myszą wydzielenie do połączenia.


2020-05-14

Dodano opcję ułatwiającą rozsuwanie (zaznaczenie na rysunku) blisko położonych punktów modelu. Polega ona na tym, że punkty nie rosną przy przybliżaniu widoku na ekranie.

Menu Widok zaznaczyć opcję Precyzyjne "klikanie" punktów


2021-02-24

Dodano opcję filtru wyników ze względu na objętość bryły osuwiskowej (pozwala na odfiltrowanie niewielkich zsuwów powierzchniowych po powierzchni skarpy).

Dodano zapis bazy materiałów do plików XML.

Usprawniono pracę programu z kluczem sieciowym.


2022-06-08

Opcja "Uaktualnij dane wydzieleń z bazy materiałów" została wzbogacona o monit informujący, które wartości zostaną zaktualizowane w wydzieleniach.

2022-10-11

Dodana obsługa kluczy ROCKEY (INFO: należy utworzyć plik Key.ini).

2023-02-07
Dodana funkcja rysowania tabelki z parametrami walcowej powierzchni poślizgu (menu "Obiekty --> Wstaw tabelkę płaszczyzny walcowej"). INFO: Po narysowaniu nowej płaszczyzny poślizgu należy wygenerować nową tabelkę!

2023-02-10
Poprawiono w oknie eksportu do plików "pdf" filtry na typ pliku ("*.pdf", "*.*).

2023-02-24
Dodano informację o objętości bryły osuwiskowej w przypadku płaszczyzn wyznaczonych przez optymalizator.
Dodano przycisk "wymiary strony" na toolbar główny (opcja jest teraz bardziej dostępna).

2024-01-24
Poprawiono import podkładów rastrowych (bitmapy) i wektorowych (pliki dxf).

menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.