historia wersji GeoStar 6i

Historia GeoStar 7 do roku 2012 Kliknij tutaj

=====================================================

HISTORIA 2013

=====================================================

1-01-2013 (Wyłącznie wersja Ultimate)

1. Baza danych import danych otworowych z plików Excel

2. Export wybranych tabel i otworów do plików Excel


17-01- 2013 (bardzo ważna aktualizacja!

Najnowsza poprawka do Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2. Poprawka dotyczy klasyfikacji gruntów wraz ujęciem w niej genezy.

18-01-2013

Poprawiono wybór słownika

31-01-2013

Zaktualizowano współprace z CPT

04-02-2013

Przekroje - umożliwiono wczytywanie przekrojów wykonanych najnowszą wersja oprogramowania GeoStar 7i

15-02- 2013 

NOWOŚĆ!. wykresy sondy ścinającej SLVT na przekrojach oraz wyliczanie parametrów geotechnicznych na podstawie Qc (możliwość wprowadzania danych z sondy Panda).

04-04-2013

Baza danych - Poprawiono kodowanie symbolu Przewarstwienia 

Karta Uniwersalna - poprawiono i poszerzono możliwość rysowania kolumny Stratygrafia 

11-04-2013

Karta sondowania dynamicznego - dodano nowe opcje do nagłówka

22-04-2013

Przekroje - poprawiono rzutowanie dodatkowego otworu na przekrój

05-05-2013

Dodano moduł kontroli wersji Firebird

10-05-2013

Dodano opcjonalne rysowanie kresek przy opisu głębokości na słupku litologicznym

06-06-2013

Karta dynamiczna - poprawiono błąd, który pojawił się w tegorocznej wersji przy dodawaniu drugiego sondowania

10-06-2013

Karta uniwersalna 1 - Dodano wczytywanie tabeli parametrów, obliczanych i wprowadzanych przez oprogramowanie CPT-Star (tabela GS_CPT_LAYERS wprowadzona od 2013-06-10)

11-06-2013

Baza danych - uzupełniono liczenie ID w sondowaniu dynamicznym na podstawie tabeli przeliczeniowej

20-09-2013

Przekroje - dodano transparentność rysunków  wklejonych z innych aplikacji 

14-10-2013

Drobne poprawki na kartach otworu, karcie sondowania dynamicznego i przekrojach

04-12-2013

Przekroje - poprawiono zapis szablonów

Przekroje drobne korekty


=====================================================

HISTORIA 2014
=====================================================

2014-05-12

Baza danych - sondowania dynamiczne poprawiono liczenie IS

2014-05-12

Baza danych - poprawiono problem usuwania zdublowanych próbek

2014-06-03

Poprawiono współprace przekrojów z aplikacją GeoPlan 4/5

2014-07-04

Poprawiono rysowanie osi na przekrojach

Drobne poprawki

2014-08-05

Baza danych - Włączono sygnalizowanie trybu transakcji 

2014-08-22

Wydłużono nazwy gruntów w słowniku litologii z 32 do 48 znaków

2014-09-23

Przekroje geologiczne - poprawiono wczytywanie i rysowanie linii Niwelety  oraz Morfologii

2014-10-06

Przekroje

  1. Umożliwiono rozcinanie warstwy litologicznej na dwie po linii łamanej wskazując punkty załamania - Ikona nożyka po wyborze warstwy (nie dotyczy wersji dla małego biznesu)
2014-10-31

Przekroje - poprawienie i usprawnienie obsługi i wczytywania z plików tekstowych Niwelety i Morfologii (niweleta 3D zadana przez XYZ z własnym wyliczeniem kilometrażu oraz niweleta zadawana przez podany kilometraż oraz rzędne)


2014-11.05

Karta uniwersalna - Eksport do PDF - poprawiono rysowanie symbolu ISO w kolumnie karty
Przekroje - poprawiono rysowanie symbolu wg. ISO


2014-11-15

Baz danych

1. Usuwanie spacji na końcu i początku nazwy otworu

2. Ponad 5-krotne przyspieszenie kasowania i duplikowania otworów.

3. Przyspieszenie działanie niektórych funkcji

Przekroje i karty otworu

1. Poprawienie rysowani słupków litologii oraz zapisu do PDF

2014-12-23

Poprawiono rysowanie symbolu gruntu wg ISO na przekrojach

======================================================
HISTORIA 2015
======================================================

2015-01-11

Karty otworu

1. Poprawiono rysowanie poziomów wodonośnych

2. Umożliwiono wyłączenie opcji pisania  wartości poziomu - tylko jeden raz pośrodku miedzy poziomym nawierconym i ustabilizowanych gdy są takie same


2015-02-07

Przy imporcie tematu z innej bazy danych, do jeszcze nie istniejącego w bieżącej, dodano opcje kopiowania wszystkich informacji ogólnych o  samym temacie (wszystkie pola tabeli GS_TEMATY)


2015-02-26

Do bazy danych i kart otworu dodano pole INWESTOR (było wyłącznie "Zleceniodawca" z zamiennym alternatywnym opisem na karcie jako "Inwestor"). Obecnie mogą być używane jednocześnie oba pola.


2015-03-11

Poprawa zapisu przekrojów do pdf (szrafury słupków)

09-06-2015

Przekroje - poprawiono "pożeranie" pamięci przez duże obiekty graficzne
26-06-2015
Baza danych - poprawiono błąd liczenia SLVT

27-11-2015

Przekroje - Poprawiono błąd zachowania przekroju, który pojawiał się w przypadku, gdy nazwa przekroju zawierała kropki (co sugerowało nieprawidłowe rozszerzenie pliku)

To samo dotyczyło zachowywania w formacie PDF


======================================================
HISTORIA 2016
======================================================

13-01-2016

Baza danych:

1. Poprawiono pojawiające się czasem problemy przy wprowadzaniu poziomu nawierconego

2. Zamieniono arkusz wprowadzania litologii na nowy z nowymi opcjami miedzy innymi umożliwiający wprowadzanie tekstu podkreślonego w symbolu gruntu (dla normy ISO)

3. Ulepszono dialog wyboru pól widocznych na arkuszu litologii.

26-01-2016
Przekroje geologiczne: osunięto błąd pojawiający się przy wyborze wzoru linii

24-02-2016
Poprawiono współprace z programem GeoPlan (miedzy innymi nanoszenie linii przekroju na mapę)

10-03-2016

Na niektórych komputerach podczas uruchamiania tylko niektórych aplikacji GeoStar  pojawiał się błąd. Był on związany z błędną konfiguracją biblioteki Midas w system Windows. Od dzisiejszej aktualizacji błąd ten nie będzie miał wpływu na prace GeoStar.

10-04-2016

Program główny - wyświetla więcej informacji w przypadku problemów połączenia z baza.

21-04-2016

Osunięto błąd związany z zawieszaniem się przy przesyłaniu komunikatów do innych programów (dotyczy Windows 10 i  najnowszych aktualizacji Windows 7)
31-05-2016
Wprowadzono blokadę wielokrotnego uruchamiania tej samej aplikacji użytkowej GeoStar. Dotyczy to w szczególności bazy danych
12-07-2016
Karta sondowania dynamicznego: zamieniono Data wiercenia -> Data sondowania oraz System wiercenia -> System sondowania

19-08-2016
Drobne poprawki we wszystkich aplikacjach
Poprawka pojawiającego się czasem błędu karty U1
06-09-2016
Karta sondowania dynamicznego: Dodano opcje filtrowania i szybkiego wyszukania otworów

07-09-2016

Karta U1:
Poprawiono wczytywanie litologii, uzupełniono opcje rysowania kolumny typu Symbol gruntu (zamienia Pi na π greckie)

Poprawiono zachowywanie do PDF

08-09-2016

Przekroje: osunięto problem chowania się okna głównego przekroju po wyborze otworów

22-10-2016

Baza danych - poprawiono liczenie IS

2016-12-19
2. Dostosowanie aplikacji pakietu GeoStar do zmienionego hasła SYSDBA bazy Firebird
3. Usprawniono pracę aplikacji z baza danych Firebird.


======================================================
HISTORIA 2017
======================================================
11-01-2017
Baza danych:
1. Usunięto błąd - pojawiający się czasem komunikat "cannot open clipboard: Błąd dostępu"
13-04-2017
1.Czasem po zmianie monitora lub jego rozdzielczości  ginęły paski narzędziowe toolbary poza ekranem. Dodano przycisk "przywróć położenie domyślne pasków.."
12-05-2017
1. We wszystkich wersjach GeoStar dodano do Firebird użytkownika GS
2. Zamieniono właściciela baz specjalnych  GeoStar (baza danych szrafur) z SYSDBA (administrator Firebird) na GS. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa bazy Firebird
3. Poprawiono kartę sondowania dynamicznego
(przycisk Odśwież odświeża także nr sondy jeśli podczas rysowania karty zmieniono dane sondowania w bazie danych)
4. Drobne poprawki w karcie Uniwersalnej
13-05-2017
1. Dodano szybki dostęp do ważnych folderów GeoStar wprost z panelu Konfiguracja -> zakładka Foldery.
30-08-2017
2. Do karty Uniwersalnej dodano opcje rysowania karty do zadanej głębokości lub głębokości aktualnej (o ile głębokość aktualna w bazie jest zadana)

======================================================
HISTORIA 2018
======================================================
18-05-2018 

1. Poprawki w bazie danych sondowań dynamicznych

2. Karta Sondowania dynamicznego: Poprawiono procedurę zachowania listy otworów do PDF (po kolejnej aktualizacji Windows procedura wyrzucała błąd)

30-07-2018

Karta Uniwersalna - poprawiono metodę wyświetlania logo na karcie (odznaczenie pola LogoFormat->Preferencje->Tytuły domyślne powoduje wyłączenie logo na karcie i poprawne wycentrowanie tekstu z pól WykonawcaWykonawca CD.

19-11-29

Karta Uniwersalna - poprawiono zachowanie rysunku użytkownika

======================================================
HISTORIA 2019
======================================================

Shell
1. Dodano skrypt do bazy danych blokujący tworzenie zdublowanych identyfikatorów dla otworów (wyłącznie w bazie Firebird)
29-01-2019
Przekroje - Format->Nowe obiekty graficzne->Tekst w kółku->jeśli Koryguj szerokość kółka jest zaznaczone to kółko dopasowuje się do tekstu (powstaje elipsa), jeśli nie - zachowuje pierwotne wymiary

======================================================
HISTORIA 2020
======================================================

Shell - > Poprawiono wyświetlanie elementów na panelu aplikacji (problem związany ze skalowaniem czcionki w Windows)
19-09-2020
Dodano sygnalizację błędnej konfiguracji Polskich czcionek ANSI w Windows 10

======================================================
HISTORIA 2021
======================================================

Baza danych - poprawiono pojawiający się na niektórych komputerach problem braku polskich czcionek na dialogu kreatora warstw litologicznych.

21-03-2021 ważna aktualizacja
Usunięto problemy drukowania i tworzenia dokumentów PDF związane z aktualizacją Windows z marca 2021

25-03-2021
Usunięto błąd pojawiający sie przy ex-porcie niektórych przekrojów do PDF
09-04-2021
Poprawiono pojawiający sie czasem błąd przy rysowaniu stanów gruntu (pojawiała się czasem obok pionowa kreska)

16-04-2021
Usunięto problem wyboru symboli gruntów jak grafik
2021-04-30
1. Przekroje poprawiono rysowanie stanów gruntu (wypełnienie białych kółek) 

Od 2021-07-07 Kompilacje programu nowszą szybszą wersją kompilatora

2021-07-07
1. Dodano przegląd historii wybieranych baz danych

2021-10-26
Karta U1:
1. Poprawiono drukowanie listy otworów (usunięto pojawiający się czasem błąd)
Karta SD:
1. Poprawiono drukowanie listy otworów (usunięto pojawiający się czasem błąd)
======================================================
HISTORIA 2022
======================================================
2022-08-31
Kompilacja dodająca wsparcie dla kluczy licencji typu ROCKEY (zmiany przede wszystkim w programie głównym).

menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.