Geostar 8

2 do 5 razy szybsza praca na dużych bazach danych, własne przeliczanie współrzędnych pomiędzy różnymi układami geodezyjnymi i kątowymi, raporty parametrów geotechnicznych warstw, złożone narzędzia SQL do wyszukiwania otworów o zadanych cechach i litologii. - wiele innych
Historia GeoStar 8 dla roku 2020 Kliknij tutaj
Historia GeoStar 8 do roku 2019  Kliknij tutaj


HISTORIA ROK 2021 - 2022
2021-01-12
Karta otworu i przekroje - poprawiono problem kolorowania wg Serii jeśli słownik serii znajduje się w bazie danych (lub bazie admin)
Data Expert - poprawka generowania SQL dla długich tekstów
Data Expert - dodano SQL Monitor
Program główny -> Menadżer baz: Dodano narzędzie do tworzenie kopii bezpieczeństwa całej bazy danych w formacie XML (Backup bieżącej bazy danych do XML)
2021-01-18
Parametry Qc oraz Fs z oprogramowania CPT-Star pojawiają sie w litologii (parametry rozszerzone) -  wymaga aktualizacji CPT-Star3
2021-01-20
Baza danych :
1. Poprawiono kreator opisu litologicznego składu nasypów
2. Dodaliśmy wykres sondowania dynamicznego obok tabelki wprowadzania danych sondowania dynamicznego (co ułatwia podział na warstwy)
2021-01-26
Przekroje:
Do wykresów CPT dodano funkcję automatycznego wstawiania symbolu i jednostki wybranego parametru.
2021-01-28
1. Dataexpert:  Poprawiono wygląd, obsługę oraz dodano kilka usprawnień 
2. Baz danych: poprawiano usuwanie sondowania dynamicznego
2021-01-31
Baza danych:
1. Dodano współrzędne sondowania statycznego
2. Dodano współrzędne sondowania dylatometrycznego
3. Usuniecie zawieszania się przy "Baza danych -> Import"
4. Poprawiono błąd który się pojawił w  wersji ze 28 stycznia 2021 (Lista otworów -> import wsp. XYZ). Wersja ta została usunięta z serwera aktualizacji i zaleca się aktualizować do późniejszej)
5. Do tabeli współrzędnych XYZ dla różnych badań stworzono index unikalny:
 XYZ_IDNAZW_NUMER_TABPOW ON GS_XYZ(TEMAT,IDNAZW,NUMER,TABELA_POWIAZ);
2021-02-01
Przekroje:
Dodano property Transparent do wypełnienia kołka z tekstem (nr warstwy geotechnicznej) oraz wybrane cechy domyślne nowych obiektów graficznych Kreatora
2021-02-03
Karta Uniwersalna 2:
Wydłużono w nagłówku opis systemu wiercenia do 48 znaków (zgodnie z długością pola w bazie danych).
2021-02-04
Przekroje:
1. Uzupełniono szablony o niektóre wartości domyślne kreatora (np. wstaw tekst w kołku)
2. Dodano zapis do szablonu parametrów wykresów CPT
2021-02-05
Karta uniwersalna - dodano opcje dostosowania głębokości na karcie do innych badań
2021-02-14
Baza danych: Poprawiono błąd filtrowania otworów po dacie
2021-02-17
Baza danych: Poprawiono tworzenie opisu skały wg PN  PN-B-04481:1988
Karta otworu: Poprawiono opcje zachowywanie w szablonie loga firmy tak by można je było zmieniać wraz  z szablonem (było zawsze stałe)
Przekroje: Wykres DMT - dodano opis zawartych na wykresie parametrów (wraz z legendą) oraz możliwość wyświetlenia osi poziomej u góry wykresy.
2021-02-23
Przekroje : Dodano opcje wprowadzania symbolu wg dwóch norm jednocześnie w kolejności PN-EN ISO 14688 | PN-B-04481:1988  
Baza danych; Usunięto możliwość tworzenia się zdublowanych rekordów w tabeli GS_PROBY
2021-02-26
Karta otworu
Rozwinięto opcje szablonów: dodano kolorowanie szablonu zależnie od jego zakresu (szablony dla tematów, szablon dla całej bazy). Uzupełniono nazywanie szablonów domyślnych dla tematu na arkuszu szablonów.
2021-02-26
Karta otworu
Na arkuszu zdefiniowanych kart otworu dodano opcje jego poszerzenia celem jednoczesnego wyświetlania nazw szablonów przypisanych do kart oraz ich tytułów.

2021-03-05
Karta otworu
Menadżer szablonów - Dodano możliwość wybór otworów przypisanych do szablonu za pomocą SQL
Baz danych: Dodano możliwość ewidencji zmian w najważniejszych tabelach bazy danych.
Przekroje: dodano opcje zachowania przekroju w przypadku zerwania licencji

2021-03-09
Karta otworu
1. Ulepszono numeracje kart (nr załącznika)
2. Dodano wyświetlanie numerów załącznika na arkuszu zdefiniowanych kart otworu
3. Dodano sortowanie kart po kilometrażu, nazwie archiwalnej, rzędnej
4. Rozszerzono opcje wyboru otworów zachowywanych do PDF

2021-03-14
Baza danych: dodano opcje dodawania symbolu (skrótu) stratygrafii do litologii oprócz kodu 
Karta otworu: dodano opcje wyświetlania na karcie kolumny symbolu (skrótu) stratygrafii oprócz kodu (wg nowego podziału)
21-03-20 Bardzo ważna aktualizacja
Usunięto problemy drukowania i tworzenia dokumentów PDF związane z aktualizacją Windows z marca 2021
2021-03-25
1. Usunięto błąd pojawiający sie przy ex-porcie niektórych przekrojów do PDF
2 Nowy zintegrowany sterownik do  tworzenia PDF
2021-04-01
1. Dodano zmodyfikowany importer sondowań CPT dostosowany do bieżącej wersji GeoStar
2021-04-11
Przekroje Geologiczne
1. Poprawiono rysowanie symboli stanu gruntu 
2. Dodano możliwość zmiany wielkości symboli stanu gruntu
2021-04-12
Baza danych
1. Przyspieszono przewijanie otworów (przy nieaktywowanych zakładkach sondowania dynamiczne lub zarurowanie) 
2. Dodano opcje wczytywania z listy otworów którym należy zamienić miejscami wartości pól x <-> y
2021-04-16
1. Poprawiono problemy  importera sondowań CPT w tym współprace z bazą MySQL
2. Poprawiono wczytywanie przekrojów z niektórymi błędami. Poprawiono zapis przekrojów
2021-04-20
1. Dalsze usprawnienia  importera sondowań CPT.
2. Poprawiono procedurę tworzenia nowego profilu przy pierwszym uruchomieniu programu
2021-04-21
1. Karta sondowań dynamicznych - poprawiono pojawiający się czasem błąd przy zapisie do PDF listy otworów
2021-04-22
1. Baza danych - dodano przełącznik ukrycia/pokazania wykresu sondowania
2. Przekroje - dodano opcje wczytywania blednie zapisanych wykresów (koryguje niektóre błędy zapisu)
3. Dodano nowszą obsługę skórek
4. Usuniecie drobnych błędów
2021-04-30
1. Przekroje poprawiono rysowanie stanów gruntu (wypełnienie białych kółek) 
2021-05-18
1. Przekroje - dodano możliwość skracania wykresu CPT do zadanej rzędnej

2021-05-19
1. Karta sony cylindrycznej - poprawiono problem z wczytywaniem logo
2021-05-30
Przekroje: 
1. Dodano opcję zachowywania spakowanych zipem wcześniejszych wersji przekrojów Pozwala to wycofać powstałe później błędy. Ilość zachowywanych wersji można ustawiać w dialogu Preferencje

2. Dodano opcję szybkiego dostępu do folderu przekrojów Otwórz folder przekroju
3. Dodano opcję pozwalająca otworzyć i obejrzeć przekrój takim jakim został utworzony po usunięciu lub braku koniecznych otworów (przerwanie powiązania z bazą danych)

2021-06-01
1. Baza hydro - poprawiono problem z filtrem otworów (wprowadzono filtrowanie KLAKOD, zamiast RDZO). Dodatkowo w wersji HS wprowadzono przyciski "Wyślij wyniki obliczeń hydrogeologicznych do pola UWAGI" i "Wyślij wyniki obliczeń hydrogeologicznych do pola Wyniki badań" (wyniki pojawiają się na karcie piezometru i studni).

2021-06-24
1. Karta U2 -  poszerzono funkcjonalność funkcji Tworzenie kompletu dokumentów wg wykazu
2. Usunięto błąd pojawiający się czasem przy zamykaniu programu

Od 2021-07-07 Kompilacje programu nowszą szybszą wersją kompilatora

2021-07-07
1. Przekroje geologiczne - wydłużono maksymalną długość przekroju do 1500 mm
2. Dodano przegląd historii wybieranych baz danych
2021-07-13
1. Konfiguracja -> Administrowanie - poprawiono opcje wyświetlania użytkowników sytemu bazy Firebird oraz zmiany hasła SYSDBA
2. Poprawiono wybór bazy MySQL
2021-07-16
Karta U2 przywrócono możliwość manualnego przesuwania i usuwania kolumn karty (błąd blokady pojawił się miesiąc temu)
2021-07-20
Karta U2 -poprawiono skalowanie i ustawienia wykresów sondowania dynamicznego
2021-07-26
Karta U2 
1. Drukowanie listy otworów - poprawiono wczytywanie wybranych otworów z pliku tekstowego
2. Usunięto błąd wycinania uwag poza marginesem rysunku (występował w niektórych wersjach Windows)
2021-08-03
Baza danych:
Do Listy otworów dodano opcję Kopiuj do schowka (kopiowane są widoczne kolumny).
2021-08-07
Baza danych:
Rozwinięto tabelę arkuszy o dodatkowe informacje w tym o możliwość zachowania i podglądu rysunku arkusza.
2021-08-10
Karta otworu:
1. Naprawiono funkcje "Testuj" na oknie  menadżera szablonów
2. Poprawiono oznaczanie szablonów na oknie  menadżera szablonów
3. Usunięto niektóre problemy związane z szablonami.
2021-08-24
Karta otworu:
1. Usunięto bład przy zachowaniu szablonu dla wybranych otworów
2. Usunięto błąd pojawiający się czasem przy zamykaniu aplikacji karty
3. Poprawiono dodawanie kolumn do karty
4. Poprawiono numerowanie załączników
5. Poprawiono operacje na szablonach w tym dialog Menadżera szablonów
6. Poprawiono dialog drukowania listy otworów
2021-08-30
Program główny: 
1. Wyłączenie dialogów przy serii błędów po błędnym logowaniu.
2. Dodano możliwość przeglądu i skopiowania opcjonalnych błędów przy uruchomieniu programu
2021-09-06 
1. Przekroje geologiczne: Nowy sterownik do ZIP, co poprawi zapis zipowanych kopii.
Karta U2.
2. Naprawiono Grupowanie kolumn.
3. Poprawiono zachowywanie kolumn z wykresami do szablonu

2021-09-08 (ważna aktualizacja)
1. Przekroje geologiczne: Usunięto błąd zapisu
2. Usunięto pojawiający się czasem błąd po zmianie otworu gdy był edytowany jakiś obiekt graficzny
2021-09-08
1. Karta U2 naprawiło Import szablonu z pliku tekstowego z menu
2021-09-26
1. Karta U2: dodano opcje rysowania podniesionego poziomu ustabilizowanego przy zadanym sączeniu
2. Przekroje: dodano opcje rysowania podniesionego poziomu ustabilizowanego przy zadanym sączeniu
3. Przekroje - Okno wyboru wczytywania z bazy danych - dodano możliwość sortowania po dowolnym parametrze (data wprowadzenia, nazwa itd..)
2021-10-03
Poprawiono pracę na monitorach wysokiej rozdzielczości.
Baza danych - poprawiono działanie kolumny "Symbol gruntu" na zakładce "Dynamiczne".
2021-10-12
W konfiguracji dodano możliwość skalowania wielkości czcionek i form dla aplikacji GeoStar, co umożliwia pracę na monitorach bardzo wysokiej rozdzielczości 4K lub notebookach o bardzo małej rozdzielczości gdy sztandarowe dialogi się nie mieszczą (wersja testowa - Należy pobrać wersję aktualizacji oznaczoną "Wersja dostosowana do monitorów 4K)
2021-10-26
Karta U2:
1. Poprawiono drukowanie listy otworów (usunięto pojawiający się czasem błąd)
Karta SD:
1. Poprawiono drukowanie listy otworów (usunięto pojawiający się czasem błąd)
2021-10-29
Karta U1 i SD2 poprawiono zapis do PDF (usunięto białe plamy na opisie stratygraficznym)
Program główny: Poprawiono pracę na dwóch monitorach o różnej rozdzielczości.
2021-10-30
Karta U1 + Baza danych: 
W celu zgodności z wymaganiami GDDKiA dodano pola: 
Dokumentator, Sposób likwidacji otworu, Data likwidacji

2021-11-23
1. Baza danych do normy ISO-2018:
- dodano opcję domieszka trzeciorzędna
- opcjonalnie dodano możliwość zablokowania przewarstwień ( nie używane w tej normie)
2. Przekroje - poprawiono rysowanie sączenia (w niektórych opcjach  nie było rysowane)
3. Karta U2 - dodano możliwość zablokowania edycji szablonów poprzez nadanie uprawnień użytkownikom
2021-11-28
1. Program ogólny: dodano opcje blokującą tworzenie się rekordów zdublowanych w tabeli tematów
1. Baza danych usprawniono  import z plików tekstowych
2021-12-11
Nowa Wersja GeoStar 8.5
1. Nowy dostosowany stylem do Windows 10/11 interface graficzny aplikacji 
- Karta U2  
- Baza danych 
- pewne zmiany interface w programie głównym GeoStar
3. Przyspieszono weryfikację bazy danych
2. Dodano konwerter całej bazy danych GeoStar z formatu Firebird do bazy MySQL (od wersji Professional)
2021-12-14
Przekroje - poprawiono zapis w starym formacie przekrojów sprzed 2019 roku co umożliwia wczytywanie przekrojów przez starsze wersje oprogramowania GeoStar 8i jak i z pewnymi wyjątkami  wyjątkami przez GeoStar 7i.
2021-12-17
1. Korekta procedury tworzenia nowego tematu
2.Baza MySQL:  dodano rozróżnianie wielkich i małych liter w indeksach w pól identyfikatorów
2021-12-17
1. Korekta procedury tworzenia nowego tematu
2.Baza MySQL:  dodano rozróżnianie wielkich i małych liter w indeksach w pól identyfikatorów


HISTORIA ROK 2022

2022-01-01 Nowa wersja GeoStar 8.5 

Wersja jest udostępniana w ramach subskrypcji /aktualizacji GeoStar 8i

Poprawki do wzorów MySQL

2022-01-11 

Baza danych: Dodano opcję zmiany identyfikatorów otworów dla tematów  

Przekroje BARDZO WAŻNA aktualizacja wersji po 17 grudnia 2021: Poprawiono zapis przekroju do bazy danych (w wersjach od 17 grudnia powstawał błąd zapisu) 

2022-02-05 

Baza danych: Dodano opcję zmiany identyfikatorów dla wybranych otworów. Operacja jest niezalecana i przydatna jedynie w szczególnych przypadkach błędów przy łączeniu baz.

2022-02-14 

Program ogólny: rozwinięto opcję tworzenia kopii bazy danych i odtwarzania z kopii bazy MySQL

Karta U2: Do nagłówka dodano Cel Wiercenia

2022-02-15 

Baza danych: Poprawiono błąd który pojawił się w tegorocznych wersjach przy edycji pól SYMBOL i SYMBOL_ISO

2022-02-16

Baza danych: Funkcja "Zmiana nazwy otworu" - wydłużono ilość znaków z 12 do 24.

2022-02-18

Baza danych: Poprawiony filtr tematów na zakładce "Definiowane" (baza MySQL) oraz problem z komunikatem "Record was changed by another user" na zakładce "Dynamiczne" po wydłużeniu tabeli i użyciu funkcji "Pobierz wydzielenia z litologii" (baza MySQL).
2022-03-23
Karta sondowań dynamicznych: Menu "Karta" → "Drukuj listę sondowań". Dodano opcje wczytania listy sondowań z pliku csv (również zapis takiej listy).
2022-03-29
Karta U2: 
1. Poprawiono drukowanie kilku profili na jednym rysunku. Dotyczy to także zapisu zestawu dokumentów do PDF. 
2. Dodano opcje dodawania metadanych do PDF karty.
Baza danych: 
1. Dodano nowe opcje serii.
2. Rozszerzono słownik serii
3. Poprawiono szablony
4. Zaktualizowano słownik ISO 2018.
5. Poprawiono pojawiający sie czasem błąd prze definiowaniu poł użytkownika dla litologii i próbek (dotyczy głównie bazy MySQL)

2022-04-10
Karta U2: Dodano opcje "Używaj Szablonu dotyczącego całej bazy danych"
Przekroje: Dodano opcję zamiany grupy obiektów na tabelkę co automatycznie ustawia położenie i skalowanie
Baza danych: Poprawiono błąd edycji słownika serii

2022-05-19
Program ogólny:
Edycja tematu: Dodano możliwość niewprowadzania daty zakończenia tematu
Eksport-Import do pliku Firebird: 
- Automatycznie zostają dodane Bibliotek szablonów do Eksport
- Automatycznie sa wczytywane Biblioteki szablonów przy Imporcie
Baza danych:  Poprawiono wybór słownika serii

2022-05-21
Program ogólny:
Eksport-Import do pliku Firebird - Biblioteki szablonów karty U2 (tabela GS_KARU1SZA_BIBL): Automatycznie zostaną wybrane i wyeksportowane szablony występujące wyłącznie w eksportowanym temacie
Baza danych; 
1. Usuwanie duplikatów nie usuwa wszystkich zduplikowanych rekordów lecz odtwarza i pozostawia jeden.
2022-05-23
Baza danych --> zakładka "Dynamiczne" --> automatyczne ukrywanie wykresu sondowania podczas importu z plików xls, csv i txt (szybszy import danych).
2022-05-25
Baza danych --> zakładka "Dynamiczne" --> Dodano opcje znacznie szybszego obliczania parametrów sondowania dynamicznego (opcja domyślna)
2022-06-20
Karta otworu U2: dodano ostatni brakujący otwór do zapisu do PDF przy tworzeniu zestawu dokumentów.
2022-06-20 /b
Baza danych: dodano możliwość  dodawania kilometraży otworu wg innego oznaczenia/odcinka
Poprawiono wzory SQL dla Baz MySQL/MariaDB 










menu

kontakt

Soft-Project
51-616 Wrocław
ul. Parkowa 25
tel: (+48) 71 3488222
fax: (+48) 71 7072165
 
programy komputerowe dla geologii, geotechniki i górnictwa
  szukaj
 
 
  szukaj
poczta@soft-projekt.com.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.